Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Williame Shakespeare - Zkrocení zlé ženy

Williame Shakespeare - Zkrocení zlé ženy


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: William Shakespeare

Životopisy spisovatele: William Shakespeare

Škola: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184, Domažlice

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor díla Zkrocení zlé ženy k maturitě z literatury. Rozebírá téma, literární druh, typy promluv nebo jazykové prostředky.

Obsah

Soubor obsahuje
1.
Téma a motiv díla
2.
Časoprostor
3.
Kompoziční výstavbu
4.
Literární druh a žánr
5.
Vypravěč
6.
Postava
7.
Vyprávěcí způsoby
8.
Typy promluv
9.
Veršová výstavba
10.
Jazykové prostředky
11.Tropy a figury
12.
Informace o autorovi

Úryvek

"William Shakespeare * 23. 4. 1564 Anglie † 23. 4. 1616
William Shakespeare se narodil na přelomu 16. a 17. století v anglickém Stratfordu. Byl považován za největšího světového a anglického dramatika. Shakespeare napsal celkem 154 sonetů a 39 her
Brzy se oženil a odešel do Londýna k herecké společnosti. Stal se spolumajitelem, dramatikem a hercem v divadle Globe. Po návratu z Londýna ke své rodině přestal psát. Umírá v roce 1616 v rodném městě.
Jeho tvorba je rozdělena do tří období:
• 1. období - 1591 – 1600 → v tomto období se inspiroval kronikami a historií.
 historické hry – Jindřich IV., V, VI.
 komedie – Kupec benátský, Zkrocení zlé ženy
 tragédie – Romeo a Julie
• 2. období – 1601 – 1608 → toto období je ovlivněno osobní krizí a smrtí syna
→ v tomto období napsal svá nejslavnější dramata – Hamlet
• 3. období – 1609 → romantické hry – Bouře a Sonety (znělky)
Renesance – návrat k antice – Řecko a Řím
– myšlenkový a umělecký směr označující snahu o obrození společnosti na základě antických ideálů, který klade důraz na poznání a vzdělání
- lidé se chtějí vymanit ze středověkého myšlení a vnímání světa, kde je středem všeho bůh
Ostatní autoři této doby
- Francois Villon (Závěť), Giovanni Boccaccio (Dekameron)
I. část
 Zasazení výňatku do kontextu díla
 Téma
- snaha vyvrátit starý názor o nadřazenosti muže nad ženou
 Motiv
- důležitý zlom v díle nastává tedy, když Kateřina přijede na venkov, kde Petrucci přebývá
 Časoprostor
• čas – pravděpodobně konec 16. století
• prostor – Itálie, město Padova
 Kompoziční výstavba
- kompozice díla je chronologická a rámcová
- předehra o 2 scénách + 5 dějstvích
 Literární druh a žánr
• druh – drama
• žánr – komedie

II. část
 Vypravěč / lyrický subjekt
- dílo je psané v er – formě
- vypravěč je nezúčastněný
- dílo je psané pomocí dialogů a monologů"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5701739f110cf.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Zkroceni_zle_zeny.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse