Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Zabiják - Emile Zola

Zabiják - Emile ZolaKategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Émile Zola

Životopisy spisovatele: Émile Zola

Škola: Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103, Kladno

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Zabiják od Emila Zoly. Popisuje život autora i dobu a místo děje. Dále se zaměřuje na rozbor postav i děje a nakonec je zde napsán vlastní názor autora.

Obsah

1.
Autor
2.
Doba a místo děje
3.
Společensko-kulturní pozadí
4.
Postavy
5.
Forma
6.
Charakteristika naturalismu
7.
Obsah
8.
Kritika díla
9.
Vlastní názor

Úryvek

"Kompozice:
• Chronologická
• Podrobné popisy
• Končí katastrofou
Vnější kompozice : 534 stran, děleno do kapitol

Motivy : postavení ženy v 19.stol, osud, alkoholismus, lenost, nestálost štěstí

Námět: podmínky života nejnižších vrstev v Paříži

Charakteristika naturalismu:
• Ukazuje stinnou stránku společnosti
• Typ realismu, který ukazuje člověka, jako pasivní produkt vlivů prostředí, dědičnosti, jejich pudů a vášní
• Ukazuje patologické jevy ve společnosti (kriminalita, násilí, prostituce, alkoholismus)
• Ukázka nechutné stránky lidské existence ( umírání, nemoci, splašky)
• Zakladatelem je právě Emil Zola, který zákony dědičnosti zkoumal, vytvořil 20-ti dílný románový cyklus

Obsah:
Gervaise, venkovská dívka , se spolu s přítelem Lantierem a dětmi přestěhuje do Paříže. Milenec ji opustí kvůli milence a nedostatku peněz. Gervaise pracuje jako pradlena a začíná se o ní ucházet klempíř Copeau. Vdá se za něj a mají spolu dceru Nanu. Daří se jim dobře, jelikož jsou oba pracovití a ona by si chtěla otevřít vlastní prádelnu. Šetří, ale zvrat nastane, když Copeau spadne ze střechy a je na dlouho upoután na lůžko. Tím Gervaise utartí všechny peníze za jeho léčbu. Copeau si zvykne na nic nedělání a už se mu nechce do práce. Začne pít, zprvu málo, nakonec si vypěstuje závislost. Gervaise se zadluží a zařídí si vlastní prádelnu. Vše se zde lepší. Pak se objeví její bývalý Lantier a vlichotí se Copeauovi do přízně. Nakonec se k nim nastěhuje a vyžírá je. Narůstají dluhy a on začne Gervaisu mlátit. Nakonec umírá na delirium. Gervaise dopadá jako její manžel. Ztrácí práci a umírá jako lidská troska. Nana se živí prostitucí.
Vedlejší je život Štěpána a Klaudia

Kritika díla: averze k dílu čtenářů, tak že začali odhlašovat předplatné časopisu, ve kterém na pokračování vycházel.
Dobová kritika: považováno za nadčasové dílo
Hlavní myšlenka: alkohol = zabiják, ničí člověka a jeho spořádaný život

Adaptace:
• Gervaise - 1956 -film , režie: René Clémant

Vlastní názor:
Kniha se mi špatně četla, kvůli popisnosti, avšak se mi líbila aktuálnost tématu a ukázka pravé tváře alkoholu, ne jen radovánky"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52c5ad77bac03.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Emil_Zola.docx (24 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse