Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Zweig: Josef Fouché

Zweig: Josef Fouché


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Stefan Zweig

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text seznamuje s obsahem životopisného románu Josef Fouché německého prozaika Stefana Zweiga. V úvodu jsou vyjmenovány hlavní postavy. Poté se již práce věnuje podrobnému popisu děje, kde informuje o životě a politickém působení francouzského politika Josepha Fouchého.

Obsah

1.
Výčet postav
2.
Popis děje

Úryvek

"Hlavní postavy: Josef Fouché – naprosto bezcharakterní politik, který myslel vždy jen na sebe. Robespierre. Napoleon. Spousta politiků té doby.

Josef Fouché se narodil 31. května 1759 v Nantes. Jeho rodiče byli námořníci a obchodníci – měl se stát taky námořníkem. Jeho tělesný stav však nebyl uzpůsoben tělesné námaze. Proto chodil do školy a později učil v kněžském semináři. Za těchto deset let se naučil spoustě věcí pro svou další kariéru. Stal se neproniknutelným, přečetl velké množství knih. Roku 1792 byl zvolen poslancem Konventu. Již na začátku je Konvent rozdělen na umírněné (sedí dole – girondisté – Condorcet, Roland) a radikály (sedí nahoře – Marat, Danton, Robespierre). Kam usedl Josef Fouché – “zná jen jednu stranu, které byl a zůstane věrný až do konce: tu silnější, tu, co má většinu” – cítí, že zatím jsou u moci girondisté – sedá si dolů. Zde se Josef Fouché dlouho skrývá ve stínu. Ale 16. ledna 1793 se musí i Josef Fouché rozhodnout – smrt krále ano, či ne? Ještě 15. ledna by byl pro to, aby přežil. Má připraven projev (nikdy nedokázal vést dobré projevy, vždy více intrikoval než řečnil) na obhajobu krále. Radikálové však zorganizovali lidovou vzpouru a spousta poslanců bylo na radikální straně - Josef Fouché svůj názor změnil – spočítal hlasy. Král byl odsouzen na smrt. Situace se začala přiostřovat a Josef Fouché začal budit větší pozornost. Proto se rozhodl, než se situace otočí na některou stranu, vydat jako poslanec na Konventu na venkov. Zde představoval tvrdého radikála rudé barvy, který dokázal ovládnout obyvatelstvo aniž by použil násilí. Ne tak je tomu v Lyonu (1793), kde byl povolán, aby potlačil vzpouru – váhy se naklonily k radikálům – radikální je i Josef Fouché. Byl zde zavražděn radikální kněz Chalier. Proto Josef Fouché a jeho spolupracovník Collot začnou likvidovat “nepřátele Francie”. Pořádají veřejné popravy, drancují kostely, stovky mrtvých házejí do řeky. Ale najednou – co se to jen stalo? - Josef Fouché změnil tón. Svým dobrým čichem vycítil, že se vítr v Konventu obrací. Zastavil veřejné popravy. Po třech měsících byl předvolán před tribunál za to, že utlačoval radikální lidovou společnost - Josef Fouché (povraždil přes dva tisíce lidí) je obžalován z příliš velké lidskosti!!! Než odjel do Paříže, popravil ještě kata a jeho pomocníka. Jak přijede do Paříže, zjišťuje, že události šly hodně rychle. Jeho “přátele” už Robespierre stihl zgilotinovat nebo vyštvat pryč z hlavního města (22 girondistů – gilotina; 63 jejich přátel – vyhnanství). Josef Fouché přednese v Konventu řeč na obhajobu, ale jeho řeč není ani přijata, ani schálena (všichni mají strach) – je podstoupena Výboru pro veřejné blaho. Josef Fouché dostane strach a jde za Robespierrem domů – výsledek rozhovoru s tímto velmi mravným mužem není znám, ale asi nedopadl pro Fouchého dobře. Oba dva soci se dopustili stejného omylu – podceňovali se. Útok zahájí Robespierre svou řečí 6. května - Josef Fouché tiše sedí. Potom o něm není několik týdnů slyšet (Robespierre si myslí, že ho vyřídil) – usilovně pracuje a získává si lidi. 18. prairialu je Josef Fouché zvolen předsedou klubu jakobínů. Robespierre zuří. Pronese ohnivou řeč a nakonec je Josef Fouché zbaven své funkce a označen pro gilotinu. Provádí svou podkopnou činnost. 8. thermidoru má Robespierre svou řečí ohromit Konvent a 9. má Saint-Just žádat hlavy nepřátel. Útok podkopníků je určen na osmého."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a803e68bfea4.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Zweig_Fouche.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse