Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 550 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2728 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Díla abecedně > Jan Amos Komenský > Labyrint světa a ráj srdce

Labyrint světa a ráj srdce čtenářský deník

Další díla spisovatele: Jan Amos Komenský
Životopisy spisovatele: Jan Amos Komenský

Název Goodness Staženo

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

1331x

J.A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

Tato práce obsahuje životopis Jana Amose Komenského i popis děje samotné knihy Labyrint světa a ráj srdce. V díle Komenský kritizuje tehdejší svět, ve... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


1059x

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

Práce představuje dílo Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Nejprve jsou představeny některé bibliografické údaje, dále něco o autorovi s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

622x

Jan Ámos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

Tato práce se věnuje známému dílu Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Poměrně zdařile se zabývá samotným dějem příběhu.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

389x

J. A. Komenský - Labyrint světa a ráj srdce

Práce stručně a jasně představuje vrcholnou knihu českého baroka Labyrint světa a ráj srdce od Jana Amose Komenského. Obsahuje hrubě nastíněný děj, ví... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

263x

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

Text stručně seznamuje s obsahem alegorického příběhu Labyrint světa a ráj srdce od Jana Amose Komenského. Věnuje se popisu děje a charakteristice pos... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

260x

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

Tato práce se věnuje známému dílu Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Poměrně stručně se zabývá samotným dějem příběhu a charakteristiko... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

257x

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

V práci je převyprávěn děj knihy od Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

243x

Labyrint světa a ráj srdce

Zpracované dílo podle osnov (2015) k ústní maturitě z českého jazyka na téma Labyrint světa a ráj srdce od Jana Ámose Komenského. Rozebírá nejen děj d... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


234x

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

Práce seznamuje s životem a dílem Učitele národů. Důraz je zde kladen na detailní rozbor díla Labyrint světa a ráj srdce. V závěru je připojen osobní ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

120x
1  2  »