Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Antigona čtenářský deník

Další díla spisovatele: Sofokles

Název Goodness Staženo

Sofokles: Antigona

Práce uvádí základní životopisná data autora. Poté popisuje velmi stručně děj této tragédie. V závěru je uveden úryvek.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

1223x

Sofokles: Antigona

Rozbor Sofoklova dramatu Antigona přibližuje postavy, děj či témata díla. Zařazuje ho také do literárněhistorického kontextu i z hlediska žánru a dodá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

1126x

Sofokles: Antigona

Text seznamuje se Sofoklovým dílem Antigona. Uvádí základní informace o autorovi. Dále se věnuje charakteristice postav a popisu děje. Závěr obsahuje ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

908x

Sofokles: Antigona

Práce rekapituluje děl Sofoklova dramatu Antigona a připojuje vlastní názor na dílo. Práci doplňuje citát ze hry a identifikace stádií dramatu. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

376x

Sofokles: Antigona

Práce seznamuje s dílem Antigona, jehož autorem je Sofokles.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce


256x

Sofoklés: Antigoné

Tento text krátce shrnuje informace o publikaci, podle které byl obsah vypracován a poté se již věnuje popisuj děje.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

230x

Sofokles-Antigona

Práce obsahuje stručný rozbor díla Antigona od Sofokla. Popisuje autora i dílo. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století


203x

Sofokles: Antigona

Práce se zabývá rozborem díla Antigona od Sofokla. Stručně zmiňuje i jeho životopis... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

86x

Sofoklés: Antigona - rozbor k maturitě 1/5

Stručný rozbor Sofoklova dramatu Antigona k maturitě obsahuje základní informace o knize, včetně jejího zařazení a tématu. Následně zpracovává charakt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

14x

Sofokles - Antigona

Práce detailně rozebírá antické drama Antigona a zároveň vysvětluje vznik, znaky a pojmy antické tragédie.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

1x