Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 504 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2717 prací zdarma.

Poradíme vám

Strakonický dudák čtenářský deník

Další díla spisovatele: Josef Kajetán Tyl
Životopisy spisovatele: Josef Kajetán Tyl

Název Goodness Staženo

Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák

Jedná se o referát, který přestavuje nejen osobnost autora Strakonického dudáka - Josefa Kajetána Tyla, ale také dílo samotné.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

2186x

Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák

Práce obsahuje rozbor divadelní hry Strakonický dudák aneb Hody divých žen. V úvodu seznamuje s tématem a hlavními i vedlejšími postavami. Poté je ana... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

1143x

Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák

Práce se věnuje divadelní hře Josefa Kajetána Tyla Strakonický dudák. V první části je popsáno, jak hru přijali soudobí diváci. Dále je převyprávěn dě... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

468x

Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák

Práce přináší základní informace o hře Josefa Kajetána Tyla Strakonický dudák. Po krátkém představení autora dílo v základu vystihuje, charakterizuje ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

345x

Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák aneb hody divých žen

Po základních údajích o díle Strakonický dudák zachycuje práce život jeho autora, Josefa Kajetána Tyla. Poté shrnuje děj hry, přibližuje její hlavní p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


235x

Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák

Práce nejprve charakterizuje postavy Tylova dramatu Strakonický dudák a poté ve stručnosti shrnuje jeho děj.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


181x

Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák

Práce seznamuje s dílem Strakonický dudák, jehož autorem je Josef Kajetán Tyl.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce


175x

J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen - podrobný popis děje 11/20

Práce pečlivě zaznamenává děj Tylovy hry Strakonický dudák, zachycuje její myšlenky a témata a seznamuje s další Tylovou tvorbou. Po vystižení motivů ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

14x

Strakonický dudák aneb hody divých žen

Práce obsahuje stručný rozbor díla Strakonický dudák od spisovatele Josefa Kajetána Tyla. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


2x

Strakonický dudák - Josef Kajetán Tyl

Práce pojednává v krátkosti o životě Josefa Kajetána Tyla. Dále podrobně popisuje všechny tři dějové linie a hlavní postavy příběhu. Na závěr je zmíně... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

2x
1  2  »