Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Česká literatura do 20. století
Název Goodness Staženo

Josef Karel Šlejhar: Kuře melancholik

Tato práce obsahuje referát z díla Josefa Karla Šlejhara Kuře melancholik. Mimo rozboru samotného děje, který je proložen citacemi z díla, uvádí také ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


115x

Puchmajer, Antonín Jaroslav: Óda na Jana Žižku z Trocnova

Práce se zabývá interpretací Ódy na Jana Žižku z Trocnova autora Antonína Jaroslava Puchmajera. Po stručných biografických údajích o autorovi charakte... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

20x

Jan Ámos Komenský: život, dílo a Labyrint světa a ráj srdce

Práce ve stručnosti seznamuje se životem Jana Ámose Komenského a jeho dílem. Hlavní pozornost je věnována stručnému rozboru díla Labyrint světa a ráj ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

20x

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

Práce představuje dílo Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Nejprve jsou představeny některé bibliografické údaje, dále něco o autorovi s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

689x

Jan ze Žatce: Oráč z Čech

Práce krátce představuje autora díla Oráč z Čech Jana ze Žatce a dále potom dílo samotné. Podává stručný děj knihy, zabývá se jazykem díla, symboly, k... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

22x

Život svatého Metoděje

Tato práce analyzuje legendu o svatém Metodějovi. Na pozadí jednotlivých kapitol stručně seznamuje s jeho životem od narození, přes studie a misie, až... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

11x

Božena Němcová: V zámku a podzámčí

Práce zahrnuje detailní popis knihy V zámku a podzámčí od Boženy Němcové. Text jednoslovně informuje o literárním druhu, žánru a formě. Zabývá se popi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

101x

Kronika tak řečeného Dalimila

Práce v první části seznamuje s dílem Kronika tak řečeného Dalimila. Formou bodů určuje literární druh, žánr a formu díla. Stručně se věnuje popisu dě... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

12x

Karel Jaromír Erben: Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských

Práce se zabývá životem a dílem Karla Jaromíra Erbena. Stručně seznamuje s literárními vědci, kteří analyzovali Erbenovo dílo, především knihu Vybrané... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

4x

Karel Hynek Mácha: Máj - rozbor k maturitě

Rozbor Máchovy skladby Máj k maturitě v úvodu shrnuje děj díla a následně jej charakterizuje z hlediska literárního a historického zařazení, postav, m... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

6x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [46]