Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Česká literatura do 20. století
Název Goodness Staženo

Božena Němcová: Babička

Detailně zpracovaný rozbor novely Babička Boženy Němcové obsahuje základní charakteristiku díla, popis děje a jednotlivých postav. Součástí je také an... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

5x

Jaroslav Vrchlický - Noc na Karlštejně

Práce se zaměřuje na rozbor díla Noc na Karlštejně od Jaroslava Vrchlického. Popisuje nejen rozbor díla, ale i život autora.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

5x

Karel Hynek Mácha: Máj - rozbor k maturitě

Rozbor Máchovy skladby Máj k maturitě v úvodu shrnuje děj díla a následně jej charakterizuje z hlediska literárního a historického zařazení, postav, m... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

6x

Fridrich Briedel: Rozjímání o nebi

Práce se zabývá Briedelovou básní Rozjímání o nebi. V úvodu je popsán celkový duch, ve kterém se báseň nese. Informuje o tom, jaký měl autor vztah k B... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

7x

Karel Jaromír Erben: Kytice

Práce obsahuje detailně zpracovaný rozbor Erbenovy básnické sbírky Kytice. Zahrnuje základní charakteristiku díla a popis jednotlivých básní. Podle po... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

7x

Jakub Arbes: Svatý Xaverius

Práce obsahuje detailně zpracovaný rozbor Arbesova romaneta Svatý Xaverius. Zahrnuje základní charakteristiku díla, popis děje a jednotlivých postav. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

7x

Česká literatura do 20. století - čtenářský deník k maturitě 1/4

Práce obsahuje zpracování 6 literárních děl k maturitě (Maryša, Máj, Kytice, Její pastorkyňa, Divá Bára a Babička). Je zde shrnutí života autora a jeh... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

7x

Božena Němcová - Babička

Práce obsahuje stručný rozbor díla Babička od Boženy Němcové. Rozebírá literární žánr, život Boženy Němcové, děj díla i jazykové prostředky.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

7x

Karel Sabina: Oživlé hroby

Referát na Seminář z literatury 19. století rozebírá dílo Oživlé hroby od českého spisovatele Karla Sabiny. Začíná autorovým životopisem, popisem jeho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

8x

Gabriela Preissová: Její pastorkyňa

Práce obsahuje rozbor dramatu Její pastorkyňa Gabriely Preissové. Dílo je nejprve zasazeno do kontextu realismu a následně je uvedena jeho obsahová a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

8x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [46]