Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Česká literatura do 20. století
Název Goodness Staženo

František Ladislav Čelakovský: Ohlas písní českých

Práce ve své první části charakterizuje období vzniku sbírky Ohlas písní českých po literární a historické stránce a připojuje stručný životopis autor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

47x

Vilém Mrštík: Pohádka máje - esej o obsahu díla

Tato interpretační esej je zaměřena na dílo Pohádka máje od Viléma Mrštíka a uvádí, kdy a kde dílo vzniklo, rozebírá hlavní postavy a zajímavé momenty... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

50x

Vilém Mrštík: Santa Lucia

Práce stručně popisuje genezi tohoto díla, včetně velmi kusého zařazení do kontextu celé Mrštíkovy tvorby, a do dobové tvorby u nás. Druhá část práce ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

51x

Romeo, Julie a tma - rozbor

Rozbor četby k maturitě... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

54x

Karel Jaromír Erben: Kytice

Práce seznamuje se sbírkou balad Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Součástí je krátký životopis autora, základní informace o díle a konkrétní ukázky po... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

67x

Rozbor knihy - Hadrián z Římsů (V.K.Klicpera)

Jedná se o stručný a jasný dvoustránkový rozbor díla Hadrián z Římsů od Václava Klimenta Klicpery. Rozbor obsahuje to nejpodstatnější, strukturován je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

72x

Rozbor díla: Mácha: Máj

Rozbor díla Máj od Máchy, podle osnovy k maturitě.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

79x

Karel Jaromír Erben: Kytice - literární rozbor k maturitě 2/22

Tento text seznamuje s dílem Karla Jaromíra Erbena Kytice. Nejdříve uvádí stručný životopis autora, včetně jeho děl. Dále je pozornost zaměřena na zař... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

89x

Maryša- rozbor díla

Soubor obsahuje obsáhlý rozbor díla Maryša od bratří Mrštíků, podle osnovy k maturitě.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

94x

Alois a Vilém Mrštíkovi: Maryša - literární rozbor k maturitě 17/22

Práce obsahuje literární rozbor realistického dramatu Maryša od bratrů Mrštíků. Zahrnuje životopisy obou bratrů, seznamuje se zařazením díla do literá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

96x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [46]