Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Česká literatura do 20. století
Název Goodness Staženo

Alois Jirásek: Staré pověsti české

Práce seznamuje s životem a tvorbou Aloise Jiráska a zvláštní pozornost věnuje jeho Starým pověstem českým. Krátce knihu charakterizuje, dotýká se jej... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


3007x

Božena Němcová: Divá Bára

Tato práce se věnuje známému dílu Boženy Němcové Divá Bára. Poměrně stručně se zabývá samotným dějem příběhu.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

2964x

Jan Neruda: Povídky malostranské

Jedná se o velice stručný obsah jednotlivých povídek. Hodnocení jazykových prostředků, a vlastní názor.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

2897x

Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák

Jedná se o referát, který přestavuje nejen osobnost autora Strakonického dudáka - Josefa Kajetána Tyla, ale také dílo samotné.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

2430x

Jan Neruda: Povídky malostranské - rozbory děl ke státní maturitě 4/8

Rozbor díla Povídky malostranské ke státní maturitě z českého jazyka začíná shrnutím životopisných momentů a základních rysů tvorby Jana Nerudy. Text ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

2370x

Podkoní a žák

Práce je kusým rozborem satirické básně Podkoní a žák. Je časově zařazena a nechybí rozbor samotné básně. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


2306x

K.J.Erben - Kytice - rozbor díla k maturitě

Tento rozbor vystihuje naprosto vše, co je potřeba k dané knize vědět. Velmi pěkně zpracované dílo Kytice Vám pomůže k lepší přípravě ke státní maturi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

2236x

Božena Němcová: V zámku a podzámčí

Práce ve stručnosti představuje osobnost české spisovatelky Boženy Němcové a hlavně se zaměřuje na jedno z jejích děl, knihu V zámku a podzámčí. Práce... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

2142x

Milan Kundera: Směšné lásky

Tento čtenářský deník, o třech stránkách, charakterizuje dílo Směšné lásky od českého spisovatele Milana Kundery. Naleznete zde základní literární roz... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

2045x

Karel Havlíček Borovský: Král Lávra

Práce sleduje děj básně Král Lávra Karla Havlíčka Borovského a stručně charakterizuje její postavy. Dále postihuje umělecké a kompoziční prostředky, t... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


1947x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [46]