Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 575 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2744 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Česká literatura do 20. století
Název Goodness Staženo

Božena Němcová: Karla

Velmi stručně vypracovaný obsah povídky Karla od Boženy Němcové. Kromě samotného obsahu knihy, se zabývá i použitými jazykovými prostředky, a přikládá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

1675x

Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie

Práce seznamuje s knihou Tyrolské elegie od Karla Havlíčka Borovského. Uvádí hlavní téma i myšlenku, informuje o místě a době děje a zabývá se kompozi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

1667x

Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie

Práce zachycuje děj satirické skladby Tyrolské elegie Karla Havlíčka Borovského, zmiňuje její postavy, téma či umělecké a kompoziční prostředky. Nechy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


1469x

Jan Neruda: Balady a romance

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

1405x

Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka

Tato práce se věnuje stručnému shrnutí děje Klapzubovy jedenácty od Eduarda Basse.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

1402x

Ladislav Stroupežnický: Naši furianti

Práce zachycuje děj dramatu Naši furianti Ladislava Stroupežnického a charakterizuje hlavní postavy. Krátce se také zmiňuje o tématu, motivech nebo au... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


1356x

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

1341x

Karel Havlíček Borovský: Křest svatého Vladimíra

Práce seznamuje s dílem Křest svatého Vladimíra od Karla Havlíčka Borovského. Nejdříve je uveden autorův krátký životopis, poté je heslovitě charakter... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

1341x

Karel Jaromír Erben: Kytice

Práce vypracovaná jako maturitní téma nejprve podává přehled tvorby Karla Jaromíra Erbena a poté popisuje obsah jednotlivých skladeb Kytice. Dodává ta... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

1330x

Jakub Arbes: Newtonův mozek

Práce velmi stručně, jednoduchým slohem popisuje děj tohoto díla.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

1239x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [46]