Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 575 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2744 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Česká literatura do 20. století
Název Goodness Staženo

Vítězslav Hálek: Večerní písně

Text velmi stručně shrnuje motivy básnické sbírky Večerní písně od Vítězslava Hálka. Obsahuje také krátkou ukázku.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

691x

Julius Zeyer: Dům U Tonoucí hvězdy - literární rozbor ke státní maturitě 12/22

Jedná se literární rozbor novely Dům U Tonoucí hvězdy od Julia Zeyera. Text obsahuje životopis autora. Dále uvádí zařazení díla do literárního kontext... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

681x

Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie

Práce obsahuje život a tvorbu Karla Havlíčka Borovského, jeho zařazení do literárně-historického kontextu a jeho další díla. Rozbor Tyrolských elegií ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

648x

Alois Jirásek: F. L. Věk, 1. díl

Jedná se o stručný popis děje 1. dílu knihy F. L. Věk od českého spisovatele Aloise Jiráska.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

645x

Jiří Karásek ze Lvovic: Gotická duše

Práce stručně popisuje genezi tohoto díla, včetně velmi kusého zařazení do kontextu celé Karáskovy tvorby, a do dobové tvorby u nás. Druhá část práce ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

643x

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

Práce představuje dílo Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Nejprve jsou představeny některé bibliografické údaje, dále něco o autorovi s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

629x

Babička

Práce se zabývá rozborem díla Babička od Boženy Němcové. Obsahuje informace o autorovi, námět díla, charakteristiku postav i hodnocení autora. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


626x

Alois Jirásek: Z Čech až na konec světa

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

624x

Dalimilova kronika

Text nejprve charakterizuje výstavbu Kroniky tak řečeného Dalimila a poté se věnuje obecné charakteristice díla a jeho jazyku. Uvádí také krátkou ukáz... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

624x

Karel Hynek Mácha: Máj

Tento text nejprve podává stručné informace o postavení básně Máj v české tvorbě a jejím významu. Poté již líčí děj jednotlivých zpěvů a intermezz.detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

624x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [46]