Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z literatury
Název Goodness Staženo

Česká poezie po roce 1945 - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se zabývá českou poezií po roce 1945. Charakterizuje tehdejší dobu, i atmosféru mezi lidmi. Definuje meditativní poezii. Popisuj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Drama a divadlo do konce 19.století - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se věnuje dramatu a divadlu. Charakterizuje vývoj divadelnictví od samotných počátků až do konce 19. století. Práci se dělí na 2... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Moderní básnické směry, generace buřičů v české literatuře - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se věnuje moderním básnickým směrům a generaci buřičů v české literatuře. Charakterizuje významné umělecké směry české, i světov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Národní obrození u nás pod vlivem klasicismu a osvícenství - maturitní otázka

Maturitní otázka z literatury uvádí téma národní obrození u nás pod vlivem klasicismu a osvícenství. Formou stručných výpisků datuje všechny čtyři eta... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Drama po roce 1945 - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se věnuje dramatu po 2. světové válce. Krátce charakterizuje jeho vývoj. Jmenuje významné autory, a zachycuje obsahy jejich slav... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Romantismus - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se věnuje romantismu. Nejprve krátce charakterizuje malířství a literaturu, poté pojednává o hlavních romantických znacích. Jmen... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


0x

Výraz romantické revolty v literatuře i umění - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se zabývá výrazem romantické revolty v literatuře a umění. Nejprve velmi stručně charakterizuje tehdejší dobu, poté jmenuje význ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


0x

Národní obrození a jeho význam pro další kulturní hnutí - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se věnuje Národnímu obrození (NO) a jeho významu pro další kulturní hnutí. Nejprve stručně charakterizuje tehdejší dobu, poté se... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


0x

Písemnictví v době husitské - maturitní otázka

Maturitní otázka z literatury se zabývá písemnictvím v době husitské. Nejdříve popisuje historické souvislosti, poté se již věnuje hlavním představite... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Vývojové tendence v české literatuře od poloviny 15. století k počátkům Národního obrození - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se zabývá vývojovými tendencemi v české literatuře od poloviny 15. století až po počátky Národního obrození. Nejprve uvádí struč... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [102]