Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Ulice: Kapitána Jasioka 635/50

Město: Havířov - Prostřední Suchá

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Literární žánry, formy, verše, tropy a figury

Maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje literární žánry, formy epiky, lyriky i formy lyricko-epické. Dále seznamuje s formami dramatu, obj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

5x

Lidstvo a jeho pravěký vývoj

První maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky nastiňuje teorie původu člověka a poté charakterizuje jeho jednotlivé vývojové fáze.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

1x

Lidstvo a jeho pravěký vývoj

První maturitní otázka z dějepisu k ústní školní části maturity nejprve charakterizuje studium pravěku a uvádí pomocné vědy historické. Poté krátce za... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

2x

Kritický realismus ve světové a české literatuře

Jedenáctá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje realismus ve světové a české literatuře. Po obecném vystižení realismu seznamuje s jeho ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Česká meziválečná próza

Patnáctá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje českou meziválečnou prózu. Uvádí významné představitele a přibližuje díla legionářské lit... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Ošetření smíšené, citlivé pleti za pomoci kosmetiky a kosmetických procedur - ročníkový projekt

Maturitní ročníková práce oboru Kosmetika se zabývá vlivem kosmetiky a pravidelné péče na stav a kvalitu pleti a možné odbourání nežádoucích vlivů stá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Služby

1x

Potraty a interrupce

Ročníková práce popisuje rozdíl mezi potratem a interrupcí. Práce obsahuje definice, příčiny, průběhy, rizika a následky. Dále také tabulku jak je to ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

11x

Revizor, český a světový realismus

Příprava ke státní ústní maturitě z českého jazyka ve své první části zkratkovitě vystihuje charakteristiky Gogolova Revizora a poté uvádí znaky a hes... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

1x

Daniel Defoe: Robinson Crusoe

Práce obsahuje formální a obsahovou charakteristiku románu Daniela Defoa Robinson Crusoe bez informací o ději. Popisuje literární prostředky, motivy n... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

1120x

Počátky světového písemnictví

Otázka k ústní maturitě z literatury seznamuje s vývojem písemnictví od jeho počátků po středověkou evropskou literaturu. Převážně pomocí stručných he... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x
1  2  3  4  »