Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Ulice: Kapitána Jasioka 635/50

Město: Havířov - Prostřední Suchá

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Baroko, klasicismus, osvícenství, preromantismus

Pátá, heslovitě psaná maturitní otázka z češtiny nejprve charakterizuje barokní literaturu v Itálii, Španělsku a Anglii a zabývá se rovněž českým baro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Buržoazní revoluce a jejich vliv na evropskou i americkou společnost

Patnáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky podrobným způsobem sleduje podmínky a průběh buržoazních revolucí v Nizozemí, Ang... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


145x

Česká literatura 50. let 19. století

Devátá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje českou literaturu 50. let 19. století, konkrétně realistické písemnictví a tvorbu skupiny m... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Česká meziválečná próza

Patnáctá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje českou meziválečnou prózu. Uvádí významné představitele a přibližuje díla legionářské lit... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Česká poezie 1. poloviny 20. století

Třináctá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje českou poezii 1. poloviny 20. století. Jsou zde charakterizována období jako jsou vitalis... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

1x

České země v 2. polovině 15. století, vliv husitství na reformaci v Německu a ve Švýcarsku

Jedenáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky ve své první části zachycuje situaci v českých zemích po smrti Albrechta II. Hab... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


93x

České země za vlády posledních Přemyslovců a Lucemburků - maturitní otázka

Devátá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje české země za vlády posledních Přemyslovců a Lucemburků. Jsou zde ro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

8x

Daniel Defoe: Robinson Crusoe

Práce obsahuje formální a obsahovou charakteristiku románu Daniela Defoa Robinson Crusoe bez informací o ději. Popisuje literární prostředky, motivy n... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

1130x

Evropa po vídeňském kongresu, revoluce 1848

Sedmnáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje situaci v Evropě po vídeňském kongresu a dění revolučního roku 18... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


1x

Evropa ve 30. letech 20. století, počátek 2. světové války

Dvacátá druhá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky mapuje situaci v evropských zemích 30. let 20. století a počátek druhé světo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

2x
1  2  3  4  »