Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Ulice: Kapitána Jasioka 635/50

Město: Havířov - Prostřední Suchá

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Česká poezie 1. poloviny 20. století

Třináctá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje českou poezii 1. poloviny 20. století. Jsou zde charakterizována období jako jsou vitalis... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

1x

Vliv osvícenství na rozklad feudálních vztahů v našich zemích, české národní obrození

Čtrnáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky ve své první části seznamuje s počiny panovníků osvícenského absolutismu u nás i ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


2x

Buržoazní revoluce a jejich vliv na evropskou i americkou společnost

Patnáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky podrobným způsobem sleduje podmínky a průběh buržoazních revolucí v Nizozemí, Ang... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


147x

Velká francouzská revoluce a napoleonské války

Šestnáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky ve své první části mapuje příčiny a průběh Velké francouzské revoluce. Druhá čás... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

1x

Evropa po vídeňském kongresu, revoluce 1848

Sedmnáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje situaci v Evropě po vídeňském kongresu a dění revolučního roku 18... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


1x

Vývoj v Evropě ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století

Osmnáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky nastiňuje vývoj v Evropě v 2. polovině 19. století i na počátku 20. století. Jedn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


153x

První světová válka a její důsledky

Devatenáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky popisuje předpoklady, průběh, účastníky i důsledky první světové války. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

178x

Vznik ČSR a utváření našich hranic

Dvacátá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky sleduje vznik Československé republiky a utváření našich státních hranic. Postihuj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


170x

Evropa ve 30. letech 20. století, počátek 2. světové války

Dvacátá druhá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky mapuje situaci v evropských zemích 30. let 20. století a počátek druhé světo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

2x
«  1  2  3  4