Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Ulice: Kapitána Jasioka 635/50

Město: Havířov - Prostřední Suchá

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Římská otrokářská společnost a její kultura - maturitní otázka

Čtvrtá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje římskou otrokářskou společnost a její kulturu. V heslech informuje o... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


0x

Romantismus v české literatuře

Sedmá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje 3. fázi národního obrození, tedy český romantismus v literatuře. Po nastínění kulturních a s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Rozkvět feudalismu v Evropě od 11. až do 15. století

Osmá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky se v bodech zabývá významným děním Evropy 11. až 15. století. Sleduje politický i hos... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Velká francouzská revoluce a napoleonské války

Šestnáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky ve své první části mapuje příčiny a průběh Velké francouzské revoluce. Druhá čás... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

1x

Velké zeměpisné objevy v 15. a 16. století a jejich důsledky

Dvanáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje velké zeměpisné objevy v 15. a 16. století a také důsledky těchto ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


116x

Vliv osvícenství na rozklad feudálních vztahů v našich zemích, české národní obrození

Čtrnáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky ve své první části seznamuje s počiny panovníků osvícenského absolutismu u nás i ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


2x

Vývoj v Evropě ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století

Osmnáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky nastiňuje vývoj v Evropě v 2. polovině 19. století i na počátku 20. století. Jedn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


144x

Vznik ČSR a utváření našich hranic

Dvacátá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky sleduje vznik Československé republiky a utváření našich státních hranic. Postihuj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


153x

Zvláštnosti, periodizace a význam národního obrození - maturitní otázka

Osmá maturitní otázka z literatury heslovitě charakterizuje periodizaci, zvláštnosti a význam národního obrození. Jsou zde podrobně vypsány první dvě ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x
«  1  2  3  4