Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 493 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2711 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostravská univerzita

Ostravská univerzita

Ulice: Dvořákova 138/7

Město: Ostrava

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Hygiena práce a pracovního lékařství - otázky ke SZZk

Státnicové otázky zpracovávají problematiku hygieny práce a pracovního lékařství. Věnují se prevenci a dozoru v pracovním lékařství a rozebírají onemo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

1x

Hygiena výživy - výpisky

Výpisky se zabývají hygienou výživy. Popisují výživu a její energetickou stránku, podrobně charakterizují látky vyskytující se v potravě a také se věn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

1x

Demografická analýza mikroregionu Dačice pro období 1981-2000

Seminární práce obsahuje geograficko-demografickou charakteristiku obyvatel jihočeského mikroregionu Dačice za období 1981 až 2000. První kapitoly jso... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

1x

Ekonomická vzdálenost

Seminární práce se zabývá rolí hospodářské vzdálenosti a jejím vlivem na ekonomický rozvoj, životní úroveň obyvatel a lokalizaci průmyslových aktivit.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

1x

Kriminalizace chudoby

Práce obsahuje zápisky z přednášek kurzu Sociální stát a sociální klientela (vyučující Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.) na oboru Sociální práce (1. roční... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

1x

Financování sociálního státu

Seminární práce na téma financování sociálního státu si pokládá za cíl ukázat na dvou aktuálních příkladech z našeho běžného života, jakým způsobem je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

1x

Vymezení neziskového sektoru

Práce obsahuje text na téma vymezení neziskového sektoru. Na začátku dochází k vymezení neziskového sektoru, oblasti působení neziskových organizací č... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika


1x

Management a marketing v neziskovém sektoru

Práce obsahuje detailně zpracované téma management a marketing v neziskovém sektoru. Nejprve charakterizuje obecné pojmy a vývoj managementu a jeho st... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Marketing

1x

Kriminologie a kriminalistika

Práce obsahuje detailní popis kriminologie a kriminalistiky. Na začátku práce probírá problematiku výslechu, výpovědi a konfrontace, místo kriminologi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

1x

Současná analýza motivů Evropanů bojovat za Islámský stát

Práce pojednává o vzniku Islámského státu a problému účasti občanů EU v jeho řadách. Práce faktograficky popisuje stav jednotlivých dotčených evropský... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

1x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [20]