Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 534 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2718 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

Ulice: Lesní čtvrť 1364

Město: Zlín

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša - rozbor k maturitě

Rozbor dramatu Maryša bratří Mrštíků k maturitě nejprve seznamuje s životem a díly autorů. Jmenuje rovněž jejich literární současníky a přibližuje lit... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


6278x

Arnošt Lustig - život a dílo

Tato práce se zabývá životem a dílem Arnošta Lustiga. Mimo životopisu také jmenuje nejvýznamnější díla, která publikoval. Tyto publikace charakterizuj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

32x

Hannah Arendtová - Původ totalitarismu

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

177x

Hardware – základní části počítače

Práce obsahuje vlastní vypracování maturitní otázky (maturitního okruhu) z předmětu Informatika. Maturitní téma: Hardware – základní části počítače.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

12x

Historie České národní (cedulové, centrální) banky

Práce nastiňuje vznik a vývoj České národní banky. Všímá si jejích počátků, které sahají do roku 1920, rozepisuje se o její situaci během hospodářské ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

3x

Informační zdroje

Práce obsahuje vlastní vypracování maturitní otázky (maturitního okruhu) z předmětu Informatika na téma informační zdroje... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

1x

Jan Patočka

Úvod - vymezení pojmu přirozený svět. Životopis. Problém přirozeného světa - jazyk, objektivizace zkušenosti a její naturalizace, materialismus kontra... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

177x

Karel Hynek Mácha: Máj - rozbor k maturitě

Rozbor Máchova Máje k maturitě v úvodu informuje o životě a dílech autora i jeho současnících. Poté vystihuje literárně-historický kontext skladby, ok... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


8118x

Karel Šiktanc - život a dílo

Práce seznamuje s životem a dílem významného českého básníka Karla Šiktance. Kromě životopisných fakt, obsahuje práce bibliografický soupis autorových... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

21x

Márquez, Gabriel José García - ročníková práce

Práce souhrnně posuzuje osobnost kolumbijského spisovatele a novináře Gabriela José Garcíi Márqueze. Po biografických údajích zaměřuje pozornost na st... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

44x
1  2  »