Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29

Ulice: Komenského 29

Město: Přerov

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Práce a povolání

V této práci je zpracována maturitní otázka do angličtiny týkající se zaměstnání a výběru povolání. Nejprve jsou popsány tři základní sektory hospodář... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


1816x

Božena Němcová: Babička

Práce představuje rozbor díla Babička Boženy němcové. Úvodní část podává základní charakteristiku včetně zařazení do literárního druhu, směru a žánru,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


1330x

Kultura a kulturní život - německy

V této práci je zpracována maturitní otázka týkající se kultury a kulturního života. Po nastínění významu kultury v lidském životě se otázka zabývá rů... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

834x

Německé reálie a cestování

Práce obsahuje přehledně strukturovanou maturitní otázku týkající se německých reálií a cestování. Nejprve probírá téma cestování a poté detailně pomo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


598x

Rozbor básní Polská Ostrava a Dva hrobníci - Petr Bezruč - Slezské písně

Rozbor detailně analyzuje uvedené dvě básně z knihy Slezské písně. Mapuje jejich námět, klade důraz na jazykovou analýzu a zaměřuje se na použité básn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

400x

Moje město: Přerov - anglicky

V práci je zpracována maturitní otázka z angličtiny rozebírající téma rodného města. Po nastínění polohy a významu města Přerov jsou v práci uvedeny z... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


372x

Osobnosti ČR - německy

V práci je zpracována maturitní otázka týkající se slavných osobností České republiky. Nejprve jsou podány základní informace o naší zemi a poté je za... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

271x

Politický vývoj ČR

Jedná se o seminární práci zaměřenou na politický vývoj ČR. Nejprve jsou shrnuty základní historické mezníky od vzniku samostatného Československa po ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury


195x

Rozbor básní Pole na horách a Dvě dědiny - Petr Bezruč - Slezské písně

Rozbor detailně analyzuje uvedené dvě básně z knihy Slezské písně. Mapuje jejich námět, klade důraz na jazykovou analýzu a zaměřuje se na použité básn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

182x

Vývojová období v lidském životě

Přehledná práce se podrobně zabývá vývojovými stádii v lidském životě. Po obecném úvodu o parametrech a faktorech vývoje blíže pohlíží na jednotlivá o... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

157x
1  2  3  4  »