Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Alexandreis


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: neznámý Autor

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce stručně seznamuje s obsahem rozsáhlé epické, světsky a česky psané básně z konce 13. století. Zabývá se rovněž historickými souvislosti i charakteristikou hlavních postav.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obsah
3.
Historické souvislosti
4.
Charakteristika hlavní postavy
5.
Prostředí
6.
Kompozice
7.
Jazyk

Úryvek

Alexandreida, jedna z nejvzácnějších a nejrozsáhlejších staročeských básnických památek, pochází asi z doby okolo r. 1310 nebo z posledního desetiletí 13. stol. Jsou to veršovaná i prozaická díla, která líčí úžasné výboje Alexandra III. Velikého. Tento bohatýrský, středověký král ožil svými křížovými výpravami v eposu neznámého staročeského skladatele, patrně českého vlasteneckého šlechtice. Ten podrobně popisuje Alexandrovy nápady v boji proti Dáreiovi III., promluvy k vojákům, víru ve své vojsko i rozhovory s královými zrádci.

Obsah: Alexandreida líčí osudy makedonského krále Alexandra III. Velikého (356 - 323 př. n. l.). Syn Filippa II. a Olympiady, vychovávaný Aristotelem, nastoupil na trůn po otcově smrti r. 336 př. n. l. Bylo mu teprve 20 let. Tento vynikající vojevůdce se vyznačoval především svou ctižádostí. V r. 334 napadl velkou perskou říši, kde tehdy vládl Darius (Dareios) III. S 45tis. vojáků zahájil tzv. svatou válku Řeků proti barbarům. Zmocnil se části Malé Asie a o rok později poprvé porazil Dareia III. Vstoupil do Egypta, dobyl Babylón, Persepolis, Baktrii, pronikl hluboko do střední Asie. Cestou založil asi 70 Alexandrií. Babylón se stal hlavním městem jeho velké říše. Ve věku pouhých 33 let podlehl infekční nemoci a jeho říše se rozpadla. Jeho cílem bylo vytvoření světové říše, v níž si Řekové a Peršané měli být rovni. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x498fefc71db96.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Alexandreis.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse