Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Alois a Vilém Mrštíkové

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text stručně seznamuje a dílem Maryša bratrů Mrštíkových. Nejdříve jsou uvedeny životopisy autorů, poté je charakterizováno drama Maryša. Práce se věnuje charakteristice hlavních postav a popisu děje. Rovněž je obsažen úryvek z díla a hodnocení autorky seminární práce.

Obsah

1.
Alois Mrštík
2.
Vilém Mrštík
3.
Díla
4.
Maryša
4.1.
Hlavní postavy
4.2.
Obsah
4.3.
Jazyk
4.4.
Citace
4.5.
Hodnocení

Úryvek

"Dílo Rok na vsi bylo prohlášeno v definitivní úpravě též jako společné dílo obou bratří, Vilémův podíl však není příliš podstatný.
Dalším společným dílem je MARYŠA, která je často dramatizována. Já jsem ji měla možnost vidět v provedení Zlínského divadla.

MARYŠA
Sociální drama, vrchol české realistické dramatiky, vyprávěné vážným tónem, má 5 dějství.
-chronologická kompozice
-hlavní postavy:
LÍZAL
LÍZALKA
MARYŠA
Mladá dívka, poslušná dcera. Na příkaz svých rodičů, na tlak z jejich strany, však končí tragicky. Musí je uposlechnout, vykoná tak čin proti své vůli, jen aby uposlechla všechny náboženské a společenské zásady. Sňatek je pro ni jen životním neštěstím.
VÁVRA
Mlynář, který se ožení s Maryšou. Nebere si ji však z lásky, jen kvůli penězům. Vdovec, má 3 děti. Ke své bývalé ženě byl velmi krutý a zlý, jak ví sama Maryša od své kamarádky. Jeho chování je však velmi sebevědomé.
FRANCEK
Chudý mládenec, který velmi usiluje o Maryšu. Nemá otce, jeho matka se živí prací u sedláků. Odchází na vojnu, z ní se pak vrací jako dospělý člověk s dospělými názory. K Vávrovi se nechová jako k někomu „vyššímu“, ale bere ho jako sobě rovný. (str. 70, po návratu z vojnu, mluva k Vávrovi, jde cítit určitá drzost) „Mě budeš chytat za krk? Pamatuj si, že se ti nebojím. To ti nemá béť odpuštíno. Jděte pryč! Sto kvérů debes měl, celé regiment u mléna stá – pamatuj si, nebojím se ti! … ty zkazil mě, já zkazím tebe. Oko za oko, zub za zub…“
HORAČKA

Odehrává se v prostředí moravské dědiny.
-stručný obsah:
Lízal, otec Maryši, chce provdat svoji dceru za Vávru. Maryša však touží po Franckovi, který odchází na vojnu, nemohou se spolu však ani rozloučit. Lízal už domlouvá provdání za Vávru. Maryše se brání, prosí rodiče, Vávra má totiž nechvalnou pověst, 3 děti, Maryša ho nemilovala, její rodiče však trvali na svém. Maryši tak nezbývalo nic jiného, než se za Vávru provdat. Ten si ji vzal jen pro peníze, aby dostal věno. Jejich manželství bylo pro Maryšu utrpení. Vávra začal pít, soudil se s Lízalem o věno, které mu odmítal dát, když viděl, jak Maryša trpí. Po návratu Francka z vojny je to mezi Maryšou a Vávrou ještě horší, Francek ji začne navštěvovat. Navrhuje jí, aby s ním odjela do Brna, ale ona ho odmítne jen proto, že nechce udělat ostudu svým rodičům. Když se to Vávra dozví, v opilosti, chce Francka zastřelit. Všeho pak lituje, slibuje, že se polepší. Maryša však v zoufalství Vávru otráví jedem, který mu nasype do kávy. Manželství tak končí tragicky."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ba644bda6bba.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Mrstikove_Marysa.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse