Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Antonín Sova: U řek - rozbory básní 14/21

Antonín Sova: U řek - rozbory básní 14/21


Kategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Antonín Sova

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sestává z pokročilého rozboru jazykových prostředků, obsahu, motivů a verše básně U řek ze sbírky Květy intimních nálad Antonína Sovy. Uvedeno je rovněž znění analyzované básně. Předchozí část série naleznete zde Jaroslav Seifert: Půlnoc - rozbory básní 13/21 a následující zde Fráňa Šrámek: Prosinec - rozbory básní 15/21.

Obsah

1.
Báseň
2.
Rozbor

Úryvek

"Báseň
U řek mám večer vlažný rád,
u řek, kde plno mušlí leží,
kde zvolna z řeky vstává chlad
a bílá pěna z dálky sněží.
-------------------------------------------------------
U řek mám břízy nejraděj
a olše, do nichž stín se dere,
a cvrčků šum a vážek rej
a v dálce města rysy šeré.
-------------------------------------------------------
Rád u řek rybáře já zřím
za clonou par s lodičkou línou
se ploužit šerem večerním,
kdy červánky v mze modré hynou.
-------------------------------------------------------
A večer když se nachýlí
a měsíc v řece kdy se houpá,
ten noční chodec, napilý,
modravou parou, z vod jež stoupá:
-------------------------------------------------------
rád spřádám rytmus hudby pln
při vzpomínkách a sladké tuše
při šplounání ztišených vln
a při vzrušení celé duše.
-------------------------------------------------------
(Květy intimních nálad)

Rozbor
• hned v prvním verši je určen čas a prostor básně - ocitáme se „u řek“, „večer“
• množné číslo v příslovečném určení („u řek“) značí rozklenutost básnického pohledu do celého kraje
• několikrát se v básni objevuje výraz "(mám) rád/nejraděj" - lyrický mluvčí tak manifestuje svou citovou angažovanost v zobrazované krajině, nejde o žádný věcný popis
• v prvních dvou verších se anaforicky opakuje místní určení „u řek“ - objevuje se mnohočetně v celé básni
• vstává chlad - personifikace
• chlad vstává zvolna - slov podobného významu najdeme v básni mnoho
• pěna sněží - slovesná metafora (sněžit může jen sníh, pohyb pěny sněžení jen připomíná)"

Poznámka

Rozbor je zpracován formou odrážek.
Znění básně a úryvky z ní jsou značeny kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f6f037aefeda.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
A_Sova_U_rek_rozbor_14.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse