Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Božena Němcová - Babička

Božena Němcová - Babička


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Božena Němcová

Životopisy spisovatele: Božena Němcová

Škola: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184, Domažlice

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Babička od Boženy Němcové. Rozebírá časoprostor, literární druh a žánr, vyprávěcí způsoby nebo typy promluv.

Obsah

Soubor obsahuje
1.
Téma a motiv díla
2.
Časoprostor
3.
Kompoziční výstavbu
4.
Literární druh a žánr
5.
Vypravěč
6.
Postava
7.
Vyprávěcí způsoby
8.
Typy promluv
9.
Veršová výstavba
10.
Jazykové prostředky
11.Tropy a figury
12.
Informace o autorovi

Úryvek

"Božena Němcová * 4. 2. 1820 Vídeň † 21. 1. 1862 Praha
Božena Němcová rozená Panklová byla českou spisovatelkou, prozaičkou a sběratelkou lidových pohádek. Po jejím narození se přestěhovali do Ratibořic. V dětství na ni měla velký vliv její babička Magdaléna Novotná.
V 17 letech byla pod nátlakem provdána za Josefa Němce, který byl finančním správcem. Manželé se každý rok stěhovali. Když rodina konečně zakotvila v Praze, začala se Němcová scházet se všemi představiteli tehdejší české kultury. Začala psát a uveřejňovat básně v časopisech. V roce 1845 se Němcovi přestěhovali na Chodsko.
V roce 1850 byl její manžel přeložen do Uher a Němcová se vrátila do Prahy. S manželem měla celkem 4 děti. Potkalo ji velké neštěstí, když jí zemřel syn Hynek. V této těžké době vznikalo její největší dílo Babička. Hlavním hrdinou v jejích dílech byl prostý venkovský lid.
- dílo – Divá Bára, V zámku a podzámčí, Obrazy z okolí Domažlického
Národní obrození – snaha vytvořit literaturu, která by odpovídala dobovým zájmům a potřebám národa (vlastenectví)
Děleno do 4 etap:
• 1. etapa – nazývaná také jako obranná – od 70. let 18. století až do počátku 19. století kdy se uzavřeli základy české obrozenecké literatury
• 2. etapa – od počátku 19. století do roku 1830 byl vytvářen jazykový program NO
• 3. etapa – 1830 – 1848 vnik a rozvoj revolučních sil – vytvoření podmínek pro literaturu
• 4. etapa – 50. léta 19. stolení – dočasné potlačení národních snah
Ostatní autoři této doby - Božena Němcová – Babička, Divá Bára, Karel Hynek Mácha – Máj, Karel Havlíček Borovský – Král Lávra, Tyrolské Elegie

I. část
 Zasazení výňatku do kontextu díla
 Téma
- život na Starém Bělidle – místo kde Božena Němcová vyrůstala, statky kněžny Zaháňské
 Motiv
- láska, příbuzenské vztahy, život na starém venkově
 Časoprostor
• čas – 1. polovina 19. století
• prostor – Staré Bělidlo - Ratibořice
 Kompoziční výstavba
- chronologický postup, ale i retrospektivní – babiččino vzpomínání na manžela
- 2 dějová pásma – 1. – příjezd babičky 2. od 8. kapitoly rok na Starém Bělidle
 Literární druh a žánr
• druh – epika – dílo má děj
• žánr – rozsáhlá povídka"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5701730124057.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Babicka_Bozena_Nemcova_.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse