Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Čelakovský: Toman a lesní panna (Ohlas písní českých)

Čelakovský: Toman a lesní panna (Ohlas písní českých)Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: František Ladislav Čelakovský

Životopisy spisovatele: František Ladislav Čelakovský

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje lyrické básnické sbírce Ohlas písní českých od Ladislava Čelakovského. Nejdříve obě knihy ohlasových básní charakterizuje, poté analyzuje báseň Toman a lesní panna. Popisuje její děj, včetně hlavní myšlenky.

Obsah

1.
Charakteristika sbírek
2.
Toman a lesní panna
2.1.
Děj
2.2.
Závěr - hlavní myšlenka

Úryvek

"Charakteristika: kniha ohlasových básní Čelakovského, navazující na českou lidovou slovesnost. Odlišná od Ohlasů písní ruských hlavně náměty-v ruských bývají často hrdinové a nadsazené bohatýrské písně, ale pro české jsou mnohem typičtější balady, v básních spíše vítězí chytrost a prohnanost malého českého človíčka než statečnost a hrubá síla. Také ve struktuře básní se Čelakovský motivoval lidovou tvorbou.

Toman a lesní panna
Charakteristika: Báseň “Toman a lesní panna" je psána formou rozpravy. Celá báseň je veršovaný příběh, balada ( méně rozsáhlý lyricko-epický útvar s dramaticky pojatým a tragicky vyhroceným dějem ). Lze v ní nalézt básnické útvary jako je metafora ( nový domek jedna svíce; smutkem Toman obklopen ), elipsa ( v Podhájí u myslivce - u obydlí své dívky ), metonymie ( K mému bytu se mnou pluj - do prostředí kde žiji, do lesa ), antiteze (prudce hned, pak loudavě ), epizeuxis (Švarný hochu, skloň se, skloň) a další
Děj: Toman chce jet na koni za svou dívkou. Jeho sestra ho varuje, aby nejezdil lesem. Toman ji poslechne, ale když dojede k myslivně (obydlí své dívky), uvidí tam v blízkosti stát nově postavený dům. Nahlédne oknem dovnitř a vidí, že tam otec jeho dívky domlouvá svatbu. Dívka vypadá šťastně a zamilovaně. Když uvidí Tomana za oknem, nechá mu vzkázat po své sestře, že už o něj nestojí a ať si najde jinou dívku. Toman zklamán a rozčilen rychle odjíždí přes les domů. Cestou vyjede znenadání proti němu lesní panna na jelenu. Je překvapen její krásou. Lesní panna ho utěšuje, že si najde jinou dívku. Přemlouvá ho, aby s ní zůstal, že s ní bude šťastný. On se dlouho nerozmýšlí, a když ho políbí, pustí uzdu svého koně a padá z něj. Tím navěky opouští reálný svět. Ráno kůň doběhne domů a Tomanově sestře je jasné, že svého bratra už nikdy neuvidí.
Závěr: Báseň vyjadřuje obavy lidí před různými přírodními silami, kterých se báli, protože je nedokázali vysvětlit. Snažili si je však nějak představit. Protože nebyli schopni vysvětlení, dali jim podobu různých nadpřirozených bytostí. Za povšimnutí stojí, že zlá přírodní síla nemá nad člověkem moc stálou a naprostou - Toman jí podlehne, teprve až se odloučí od skutečného světa, s nímž ho do poslední chvíle spojoval jeho kůň."


Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49a69b17996bb.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Celakovsky_Ohlas_pisni_ceskych.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse