Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Eduard Petiška: Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti)

Eduard Petiška: Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti)


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Eduard Petiška

Škola: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Vsetín

Charakteristika: Práce velmi stručně shrnuje příběh Daidala a Ikara z knihy Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky. Seznamuje s dějem, stylem a použitými jazykovými prostředky. Text také obsahuje ukázku, kompletní bibliografické informace a hodnocení knihy autorkou.

Obsah

1.
Biblické příběhy – představení
2.
Eduard Petiška – základní
3.
Příběh: Adam a Eva
3.1.
Žánr
3.2.
Téma
3.3.
Doba a místo děje
3.4.
Příběh
3.5.
Jazyk
3.6.
Styl
3.7.
Slovní zásoba
3.8.
Kompozice
4.
Hodnocení knihy

Úryvek

"1) zachránila život. Dodnes se čejky bojí výšek, létají nízko nad zemí a také na ní hnízdí. Dajdalův skutek byl však odhalen a tak i se svým synem Ikarem utekl na Krétu. Tam ho s radostí přivítal krétský král Minós, který zrovna hledal stavitele. Daidalos tedy postavil obrovské bludiště pro Minotaura, obrovského člověka s býčí hlavou. Daidalos ovšem nechtěl zůstat na ostrově. Toužil se vrátit do své vlasti. Proto si sestrojil křídla z peří, nití a vosku. Udělal také jedny pro Ikara. Na druhý den časně ráno ho probudil a naučil ho křídla používat. A také mu přikázal, ať nelétá příliš nízko, nebo naopak vysoko. Křídla by totiž neobstála živlům. Oba tedy vzlétli a lidé žasli údivem. Nad mořem se ovšem Ikar rozhodl vyletět výš. Jenže slunce roztopilo vosk, křídla se rozpadly a Ikar spadl do moře, kde se utopil. zarmoucený otec počkel než vlny vyplaví jeho tělo a pohřbil ho na ostrově Ikaria, který má připomínat Ikarův osud. Daidalos poté odletěl daleko od své vlasti, vybudoval ještě plno zajímavých staveb, ale už nikdy nežil šťastným a spokojeným životem.
Daidalos- vynalézavý, žárlivý
Ikaros- tvrdohlavý
Talós- pilný, vynalézavý
Minós- krutý, panovačný
Athéna- hodná, spravedlivá
2) V této knize se autor snaží přiblížit tehdejší život ve starověkém Řecku a také pohled tehdejších lidí na Bohy a víru v ně. Vyplývá tedy, že Bohové byli považováni za nejvyšší představitele moci a lide je respektovali a uctívali, aby je nestihl trest a také jim přinášeli dary a oběti, aby jim bohové dopřáli lepší život.
3) Jazyk- Knihy je psaná spisovným českým jazykem a autor nepoužívá žádná zastaralá slova."

Poznámka

V textu chybí velké množství čárek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b3a69551f5f2.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Petiska_Daidalos_Ikaros.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse