Logo Čtenářský-deník.cz

 • V naší databázi je nyní 4 534 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
 • Z toho je 2718 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Egon Bondy: Lyrický subjekt ,,Totálního realismu“

Egon Bondy: Lyrický subjekt ,,Totálního realismu“

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec 1

Charakteristika: Tato práce analyzuje lyrický subjekt ve sbírce Totální realismus českého spisovatele Egona Bondyho. Nejdříve uvádí stručná životopisná data autora a představuje komplexně tuto sbírku. Poté velmi podrobně reaguje na analýzu totálního realismu dle Gertraudy Zandové. Vždy je uveden úryvek z díla, který je doplněn komentářem. Dále text nabízí vymezení lyrického subjektu a jeho interpretaci dle autora seminární práce. Vše je doplněno názornými schématy.

Obsah

1.
Egon Bondy
2.
Totální realismus
3.
První možný přístup (k interpretaci lyrického subjektu (LS?)) – Zandová
4.
Definice ,,LS“ Totálního realismu (a shrnutí)
5.
Komentář ke schématu a vlastní interpretace LS
5.1.
Poloha LS – vnitřní
5.2.
Poloha LS – subjektivně vnější
5.3.
Poloha LS – objektivně vnitřní
5.4.
Poloha LS – vnitřně objektivní
5.5.
Poloha LS – vnější
6.
Shrnutí

Úryvek

"Před chvílí jsi usnula
Snad se rozednívá
a snad je to měsíc
ty ležíš na mých polštářích
a všemi pražskými nádražími
přijíždějí jako každé noci
vlaky se zbraněmi ze Sovětského svazu
Přítomný čas a pohled LS na detaily (ty ležíš na mých polštářích) mu nedovoluje oddělit dvě ,,reality“ tak mocně, že by poslední trojverší chápal izolovaně jako projev vnější reality z pohledu ONOHO, nezúčastněného. Je to jako přímá řeč, kdy LS říká, že ve všech pražských nádražích, tak jak to viděl on, přijíždějí vlaky. Navíc spojka a v poměru slučovacím nás v tom jen utvrzuje. Bez ní už bychom to mohli oddělit snadněji. S tímto by jistě souhlasila i Zandová, která píše:,,Bondy prezentuje ve sbírce Toální realismus silně subjektivně vnímanou skutečnost, […]. Bondy připojuje k obecně lidským své takříkajíc ,,osobní kategorie“, své osobní formy nazírání, které vymezují jeho individuální vnímání, poznání a ztvárňování.“ Rozpor však vidím v tom, že Zandová tyto kategorie přivlastňuje pouze subjektu díla, nikoli však LS, do něhož se v některých básních rovněž promítají.
Tyto dva přístupy jsem notně zredukoval a mírně zkritizoval, což neznamená, že se mýlí. Ani jeden se nemýlí, přesto jim celistvá pravda o LS uniká. Nebudu si nárokovat objev či oprávněnost mých tvrzení, na to nemám prostor, ale jde mi především o mírnou provokaci a vyzkoušení si syntézy těchto definic LS, což učiním na následujících stránkách mé práce.

Definice ,,LS“ Totálního realismu (a shrnutí)
Zandová: LS obsahuje dvě roviny: Ich (vnímající osoba), Es (emociální osoba). Mezi těmito rovinami neexituje spojník ve formě NadJá (hodnotící a komentující), čímž LS rezignuje na překonání distance mezi vnitřní a vnějí realitou. Na základě tohoto předělu pak vzniká ve sbírce pnutí, nepochopitelnost, jež ozvláštňuje (a tím pádem působí) Bondyho poezii. Vnější svět se stává pouze fasádou.
Má výtka: Tento model funguje pouze u několika básní. Shrnout to na celou sbírku je nemožné, jelikož se explicitně vyjadřují soudy o vnější a vnitřní realitě, u jiných básní pak dochází k tomu, že je tento princip upozaděný na úkor surrealistické obraznosti či lyrického momentu, kde se rozdíl vnějšího a vnitřního stírá ,,všezahrnující“ absurditou. Jak se s touto metodou podaří interpretovat například verše: ...ale venku už svítá/ a já zbůhdarma promarnil noc/ zatímco to všechno je pryč/ a my vlastě nechceme-li umřít/ musíme začít znovu. Sbírka je mnohotvárnější a její intepretace nejednoznačná, což je logické vzhledem k metodám, k nimž se Bondy uchýlil.
Bondy: Citace viz výše. Bondy ještě dodává:,,V jeho základu [totálního realismu] stojí buď prolnutí dvou významových rovin o nestejné informační hodnotě, případně přiřazení vnitřních psychologických procesů k vnějším přírodním, společenským a často i politickým aktuálním děním.“
Z Bondyho komentářů k ,,totálně-realistické“ metodě bychom mohli vybrat jistě spoustu zajímavých informací, se kterými se dá souhlasit (jako souhlasím s touto citací!). Předně, potvrzuje mé výtky vůči Zandové, která jako by prolnutí zmiňovaných dvou rovin neviděla. Píše sice, že dochází ke vtěsnání obou do jednoho vědomí, avšak bez spolupráce, ovlivnění. Prolnutí je to slovo, které jsem hledal. Dvě roviny (možná tři? Viz níže) pak sebe navzájem ovlivňují, spolupracují a hlavně, dostávají sjednocení v ,,myšlení“ LS, což je věc, kterou Bondy svojí definicí opomíjí. LS zastřešuje celou sbírku, komentuje onu ,,vnější realitu“, ač často implicitně. Kdyby se udělaly na začátku uvozovky, nemohlo by dojít k poškození básnického materiálu, naopak, z implicitního by se stalo explicitní. Celá sbírka je totiž promluvou LS, jež má více podob a úkolů, které plní a které matou čtenáře svojí obsáhlostí. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 7 stran. Práce obsahuje schémata.
Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19050
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse