Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ezop: Bajky


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Ezop

Životopisy spisovatele: Ezop

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně a povšechně charakterizuje Ezopovy Bajky.

Obsah

1.
Doba a místo děje
2.
Obsah
3.
Hlavní postavy
4.
Myšlenky
5.
Jazykové zpracování
6.
Příklad, ukázka

Úryvek

"Ezop : Ezopovy bajky
Překladatel: František Branislav
Doba a místo děje: uvedeny, protože bajky mají všeobecnou platnost.
Obsah díla: Dílo popisovalo výhody a výhody některých lidských vlastností. Vlastnosti byly většinou předváděny na zvířatech.
Hlavní postavy: : Těžko určit hlavní postavy díla, kde nepojednává celá kniha o jednom jediném příběhu. Mezi hlavní postavy by mohly patřit např. některé zvířata (liška, lev, vlk, osel).
Myšlenky: Každá bajka má svou vlastní myšlenku. Celkově snad chtěl autor ukázat nevýhody některých špatných lidských vlastností.
Jazykové zpracování: Dílo nebylo přeloženo zas tak dávno, proto je velmi čtivé. Příklad:
Jelen měl žízeň. Nedaleko byla studánka. Šel
se tam napít. Nakláněl se nad vodou. Na vodní
hladině zahlédl svůj obraz. Díval se na své
statné tělo ...
Ukázka:
Zlatonosná slepice
Jeden člověk měl takovou divnou slepici.
Snášela zlatá vejce. Zlatá! A ten člověk nebyl
spokojen. Chtěl rychle zbohatnout. Věřil, že
slepice má uvnitř velkou hroudu zlata.
Nerozmýšlel se mnoho. Slepici zabil. Vykuchal
ji. Ale: kde nic tu nic! Našel v ní jen to, co
mají uvnitř všechny ostatní slepice."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49ae50359c972.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Ezop_Ezopovy_bajky.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse