Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > František Ladislav Čelakovský: Ohlas písní ruských

František Ladislav Čelakovský: Ohlas písní ruskýchKategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: František Ladislav Čelakovský

Životopisy spisovatele: František Ladislav Čelakovský

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Ohlas písní ruských, jehož autorem je František Ladislav Čelakovský.

Obsah

1.
František Ladislav Čelakovský: Ohlas písní ruských

Úryvek

"Ohlas písní ruských
Čelakovský František Ladislav
Ohlas písní ruských napsal František Ladislav Čelakovský v roce 1829, již jako zralý umělec, který si je jasně vědom svého cíle - chtěl podle vzorů ruské hrdinské epiky a národní lyriky vytvořit dílo, ve kterém se vyzná z obdivu k ruské bohatýrské dávnověkosti. Zároveň v knize rozpoznáme hledisko vlastenecké. V době jejího vzniku se české naděje, zřejmě pod vlivem teorie o všeslovanské vzájemnosti, upíraly právě k velikému Rusku a jeho armádě, která dokázala porazit Napoleona i vypořádat se s Turky.
Čelakovského básně, písně a balady jsou prostoupeny duchem i náladou typicky ruskou. Ukazují autorův smysl pro přírodu, národní velikost i čistě intimní vzývání života. V milostných písních si všímáme citové bohatosti ruského člověka.
Zvláštní popularity dosáhly epické skladby, které čerpaly látky z ruských bylin. Jsou to takové básně jako Bohatýr Muromec, Čurila Plenkovič nebo Ilja Volžanín. Bohatýři Muromec a Plenkovič byli v té době známí ruští hrdinové, Čelakovský však ve své sbírce uvádí i jméno do té doby neznámého bohatýra z Kyjevské Rusi Ilji Volžanina.
Bohatýři zde obvykle mstí smrt svého přítele. Autor evokuje přesně atmosféru staré Rusi, a to nejen líčením krajiny a osob, ale i použitím ruských slov a obratů, metaforami a metonymiemi, které jsou typické pro ruskou bylinu. Takovým významným prostředkem je především hyperbola (nadsázka). Skutečně mnoho vlastností a situací je přímo „přehnaných“.
Zvláštní význam má báseň Rusové na Dunaji roku 1829, která v prvním vydání sbírky nemohla vyjít, neboť neprošla tehdejší cenzurou. Zajímavá je také báseň Veliký ptačí trh, která je psána jako původní slovanská zvířecí báj. V básni Veliká panychida nebo Smrt Alexandra přímo Čelakovský vyslovuje svůj obdiv a lásku k Rusku a jeho politickým představitelům.
Pokud bychom chtěli porovnat sbírku Ohlas písní ruských z roku 1829 se sbírkou Ohlas písní českých, která vyšla o deset let později, můžeme obě knihy přirovnat k přírodě země, kterou reprezentují. Ohlas písní ruských je jednoznačně monumentální, často se nám zdá až přemrštěný a přehnaný, stejně jako je ruská příroda vyhnaná do extrémů. Zato Ohlas písní českých nám připomíná mírnou českou krajinu, bez výkyvů, vyrovnanou.
Zatímco v Ohlasu písní českých je kladen důraz na lyriku, Ohlas písní ruských má převážně epický charakter."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x517d77586ddb3.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
F_L_Celakovsky_Ohlas_pisni_ruskych.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse