Logo Čtenářský-deník.cz

 • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
 • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Giovanni Boccaccio: Dekameron

Giovanni Boccaccio: Dekameron

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Giovanni Boccaccio

Životopisy spisovatele: Giovanni Boccaccio

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje po obsahové i formální stránce s cyklem novel Giovanniho Boccaccia Dekameron. Po úvodu, jenž dílo žánrově zařazuje a črtá jeho základní dějovou linii a tematické motivy s odkazy na originální text, následuje popis čtyř příběhů zařazených do knihy. Autorka pokračuje vlastním hodnocením zasahujícím od vyznění díla po jeho strukturu či jazykové prostředky a v závěru zařazuje stručné zmínky o Boccacciově tvorbě.

Obsah

1.
Charakteristika díla
2.
Obsah
2.1.
Den první, příběh třetí
2.2.
Den druhý, příběh první
2.3.
Den třetí, příběh první
2.4.
Den čtvrtý, příběh devátý
2.5.
Témata dalších dnů
2.6.
Vypravěči příběhů
3.
Vlastní hodnocení
4.
Literární tvorba Giovanniho Boccaccia

Úryvek

"Charakteristika díla
Dekameron je soubor sta novel, které si během deseti dní vyprávějí tři muži a sedm paní. Ti utekli z Florencie před morovou nákazou v roce 1348 a usídlili se na venkovském panství ve Fiesole. Vyprávěním příběhů si krátí dlouhou chvíli. Každý den si mezi sebou zvolí krále nebo královnu, a ten vždy vymýšlí program na celý den a také námět k vyprávění. Příběhy, které si vypravují, jsou starší, ne však daleko do minulosti a většinou se odehrávají v Itálii, nebo v nich vystupují Italové.
Hlavním tématem této knihy je láska a značná část novel má také erotický námět. Avšak v mnoha novelách také autor kritizuje tehdejší měšťanstvo a jejich hloupost, lakomost a chamtivost. Například v jednom příběhu popisuje postavu jménem Ermino de´ Grimaldi jako muže, který „vysoko převyšoval převelikými statky a penězi bohatství každého jiného velebohatého měšťana, jakého kdo v Itálii vůbec znal. A jak vynikal bohatstvím nad každého jiného, tak lakotností a škrtilstvím nesmírně vynikal nad všechny ostatní držgrešle a lakomce na světě…“ (str. 57). Podobně kritizoval také šlechtu a ani duchovenstvo jeho kritice neuniklo – například: „… u nižádného duchovního jsem tam podle mého zdání nenašel žádnou svatost, žádnou nábožnost, žádný dobrý skutek anebo příkladný život či něco jiného. Zato smilnost, lakotu, obžerství a podobné ještě horší věci (mohou-li ještě nějaké horší věci vůbec být) tam mají všichni v takové oblibě…“ (str. 39).
Název díla Dekameron vznikl spojením dvou řeckých slov - déká (deset) a hémerá (den) – tedy deset dní. Číslo deset odkazuje také na desatero přikázání, která jsou v knize často veřejně porušována. To je jedním ze znaků v té době nastupující renesance. Tato kniha také někdy bývá nazývána „knihou krve a rozkoše“.

Obsah
Den první – vyprávění na volné téma
Příběh třetí: Tento příběh vypráví o Saladinovi, babylónském sultánovi, který potřeboval půjčit peníze. Jelikož se mu nechtělo žádat žida Melchisedecha, připravil na něj léčku v podobě otázky: „Které náboženství je pravé? Křesťanské, židovské nebo saracénské?“. Žid byl moudrý a lest odhalil. Rozhodl se odpovědět pomocí příběhu o králi, který měl jen jeden prsten, jenž se dědil z generace na generaci, a 3 syny. Jelikož měl všechny stejně rád, nechal tajně vyrobit 2 další na chlup stejné prsteny. Každý z nich věří, že má jeho dědictví a jeho zákon, ale kdo je pravý dědic se neví. Saladin se rozhodl přiznat svou lest a žid mu na oplátku poskytl půjčku.

Den druhý – o lidech a jejich nehodách, ale s dobrým koncem
Příběh první: Do města Irevisu přijeli tři komici právě v době, kdy tam probíhal velký svátek na počest svatého Jindřicha. Všichni se sjížděli, aby se mohli přijít pomodlit k jeho truhle v kostele a prosit o odpuštění. Ti tři mládenci se rovněž rozhodli, že se za sv. Jindřichem vydají, ale přes obrovský dav lidí se k němu nemohli dostat. A tak jeden z nich, Marttelino, vymyslel, že bude naoko předstírat ochrnutí. Jeho dva přátelé, Marches a Stechimio, ho nesli a šli k sv. Jindřichovi. U hrobu se Marttelino jakoby zázrakem uzdravil. Jeho podvod byl však zanedlouho odhalen a Marttelino byl postaven před soud a poté i před samotného vladaře. Ten si jeho příběh vyslechl a s chutí se mu zasmál. Marttelinovi udělil milost a nakonec se všichni tři komici vrátili živi a šťastni domů. "

Poznámka

Citace z knihy jsou zvýrazněny kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22792
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse