Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Ignát Herrmann: U Snědeného krámu

Ignát Herrmann: U Snědeného krámu


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Ignát Herrmann

Životopisy spisovatele: Ignát Herrmann

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s obsahem románu U Snědeného krámu Ignáta Herrmanna. Nejdříve vyjmenovává hlavní postavy, poté se věnuje stručnému popisu děje prvního a druhého dílu.

Obsah

1.
Hlavní postavy
2.
Popis děje
2.1.
Díl první
2.2.
Díl druhý

Úryvek

"Děj se odehrává v Praze v 19.století.
Je to příběh kupce Martina Žemly.

V prvním díle je líčeno dětství a učení Martina.
Narodil se jako 13. dítě v rodině chudého obchodníka. Studium mu příliš nešlo a tak byl poslán do Prahy do učení. Jeho mistr, Franz Rorejs, byl zlý a velmi podezíravý člověk. Své učně psychicky i fyzicky týral. Martin zde strávil 5 příšerných let. Poté odešel pracovat ke kupci Štěrbovi. Ten si ho velmi oblíbil a později mu nabídl svou hrbatou dceru za manželku. Martinovi se však nelíbila a tak raději odešel ze služby.

Druhý díl obsahuje Martinův samostatný život.
Žemla odešel na Malou Stranu, kde si ve Václavské ulici otevřel vlastní krám. Byl poctivý, nikoho nešidil, ale přesto se mu nevedlo dobře, protože lidé na Malé straně neměli rádi novoty a už vůbec ne nějaké neznámé kupce. Nebyl mezi tamější lidi přijat. Jediným jeho stálým zákazníkem byl rytmistr Kyllian, kterému na dluh naléval kořalku.
Seznámil se ale se svými sousedkami Šustrovými. Zprvu je doprovázel do kaváren, časem byl zván i k nim domů. Paní Šustrová si omotala Žemlu kolem prstu a dohodila ho své dceři Pavlíně za manžela. Martin byl díky intrikám paní Šustrové přesvědčen, že ho Pavlína miluje. Slečna Pavlína ho však z hloubi duše nesnášela, ale proti počínání své matky nic nenamítala. Jejich svatbou si paní Šustrová zajistila bezstarostnou budoucnost - jako tchyně obchodníka.
O svatební noci se Žemla dozvěděl o Pavlínině nenávisti. Žili tedy odděleně, ale před paní Šustrovou hráli komedii spokojeného manželství. Pavlína měla ovšem milence. Zanedlouho Pavlína otěhotněla a Martin věděl, že dítě není jeho. Všechno popravdě vypověděl paní Šustrové. Šustrovy se tedy odstěhovaly a více se se Žemlou nestýkaly.
Při inventuře Martin zjistil, že mu Šustrovy „vyjedly“ krám - braly si od něj zadarmo spoustu zboží do domácnosti. Čekal ho nevyhnutelně bankrot. Martin to psychicky neunesl a spáchal sebevraždu (otrávil se). Lidé brzy zjistili příčinu jeho sebevraždy a od té doby se tomu domu neřeklo jinak než „Snědený krám“.
Později na tomto místě byla putyka „Káva – čaj“, ve které Pavlína pracovala jako prodejná žena."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49ab8f083d85e.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Herrmann_U_Snedeneho_kramu.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse