Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > J.A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

J.A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdceKategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jan Amos Komenský

Životopisy spisovatele: Jan Amos Komenský

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje životopis Jana Amose Komenského i popis děje samotné knihy Labyrint světa a ráj srdce. V díle Komenský kritizuje tehdejší svět, ve kterém vidí spoustu nedostatků, bídy a přetvářky. Vše zdůvodňuje nedostatečnou vírou v Boha.

Obsah

1.
Životopis Jana Amose Komenského
1.1.
Komenského tvorba
2.
Obsah díla
2.1.
Úvod výpravy
2.2.
Stav současného světa
2.3.
Poutníkovo poznání skutečnosti

Úryvek

"Jako zkušený pedagog byl pozván do Uher a do Anglie. V Lešně setrval do požáru v r.1656, při kterém mu shořely materiály k velkému slovníku českého jazyka. Po požáru Lešna odjel do Amsterodamu, kde zemřel. Je pohřben v Naardenu.
Celý život se zabýval myšlenkou zpracovat souhrn lidského vědění tzv. pansofie
(= vševěda), neboť byl přesvědčen, že dokonalé vzdělání může převychovat celé lidstvo, vést k tzv. všenápravě věcí lidských i k trvalému míru založeném na vzájemném porozumění. Tyto myšlenky chtěl zahrnout do svého encyklopedického díla Plán vševědy, které zůstalo nedokončeno.
Byl filozofem, pedagogem, teologem a sociálním a náboženským myslitelem a spisovatelem. Také byl nejvýznamnější osobností české kultury v 17.století a zakladatelem moderní pedagogiky."

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze stránky http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/jan-amos-komensky.html.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4854d69bcfdce.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Labyrint_sveta.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse