Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jakub Arbes: Newtonův mozek

Jakub Arbes: Newtonův mozek


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jakub Arbes

Životopisy spisovatele: Jakub Arbes

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručný referát seznamuje s dílem Jakuba Arbese, s romanetem Newtonův mozek. Krátká charakteristika obsahu díla a hlavních postav je doplněna ukázkou a vysvětlením hlavních myšlenek knihy.

Obsah

1.
Životopisné údaje Jakuba Arbese
2.
Hlavní postavy romaneta
3.
Děj
4.
Hlavní myšlenky díla
5.
Ukázka

Úryvek

"Děj

Vypravěč popisuje svůj vztah k příteli-eskamotérovi. Popisuje studijní léta, kdy na školu oba moc nemysleli a radši se věnovali poněkud odlišným zálibám. Dále se věnuje psychologickému popisu různých skupin lidí. Najdeme zde rozdíly mezi právníky, doktory, filosofy a profesory. Přítel je nucen narukovat do armády a padne v bitvě u Hradce Králové. Pak se odehrává příběh jeho „znovuoživení“ v podobě eskamotérského vystoupení. Na konci se čtenář dozví, že se celý děj od smrti přítele vypravěčovi jen zdál. Použije stroj času, kdy společně z přítelem proletí čas do pravěku, kde vidí bitvu prvních lidí. (Jsou zde skoro všechny bitvy; autor začíná nejmladšími a postupuje do hlubších propadlišť dějin. Popisuje například bitvu u Hradce Králové, u Sevastopolu, u Waterloo, na Bílé hoře, zobrazuje umírajícího Žižku...) Celkově autor usoudí, že lidské dějiny jsou plné bitev a násilí, které na sobě lidské pokolení samo páchá. Konec je následující- celé přítelovo vystoupení je pouhým snem vypravěče, který se probudí ve chvíli, kdy ho přítel vyhodí ze stroje času. Ošetřuje ho matka a doktor usoudí, že měl záchvat šílenství... Byla to skutečnost, přelud, nebo sen?

Hlavní myšlenky knihy

Zajímavou myšlenkou knihy Newtonův mozek je, že každý předmět odráží světlo, a tím pádem vzniká jeho obraz, který postupuje rychlostí světla vesmírem. Když dokážeme překonat rychlost světla, musíme vidět všechny události, které se staly v minulosti. Když hledíme dalekohledem do vzdálenosti miliardy světelných let, vidíme, jak to před miliardou let vypadalo někde v hlubokém vesmíru. I když tuto myšlenku částečně pohřbila teorie relativity, nikdy nevíme, co lidé vymyslí za sto let. Už dnes existují teorie, podle nichž lze vyvolat rychlost větší, než má světlo (pohyb pomocí časoprostoru, energie nulového bodu).
Další myšlenkou díla je to, že si lidská rasa bojem neustále ubližuje."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c3db3ba37021.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Arbes_Newtonuv_mozek.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse