Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jakub Arbes: Newtonův mozek

Jakub Arbes: Newtonův mozek


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jakub Arbes

Životopisy spisovatele: Jakub Arbes

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text seznamuje s knihou Newtonův mozek od českého spisovatele Jakuba Arbese. Většina práce se věnuje popisu děje, dále obsahuje tři krátké ukázky z díla.

Obsah

1.
Údaje o knize
2.
Literární rozbor povídky
2.1
Obsah knihy
3.
Ukázky z díla

Úryvek

" Přítelovým smyslem života díky touze po poznání neznámého se stává sklon k různým experimentům, které Vypravěč označuje jako „eskamotérské“. Přítel se věnuje konstrukci nejrůznějších přístrojů a jeho práce je přerušena ve chvíli, kdy se do ní plně ponoří. Je povolán do Rakousko – pruské války. Po bitvě u Hradce Králové obdrží Vypravěč zprávu, že byl nalezen těžce zraněný důstojník a v jeho kapse dopis s adresou Vypravěče. Vzhledem k těžkému zranění lebky nebyla zjištěna mužova totožnost a Vypravěč je tudíž žádán, aby se dostavil k identifikaci zraněného do Nechanic. Vypravěč v důstojníkovi poznává geniálního Přítele, který po Vypravěčově příjezdu umírá. Zranění lebky bylo totiž velmi vážné – došlo k jejímu částečnému odštípnutí.
Po svém návratu Vypravěč žije vzpomínkami na ztraceného Přítele. Je smířen s jeho smrtí a o to větší zažije šok, když jednoho večera se mrtvý Přítel objeví u jeho dveří a vysvětluje, že zraněný důstojník byl někdo jiný, jemu velice podobný. Vypravěčův dopis se v jeho kapse objevil z toho důvodu, že byl Příteli krátce před bitvou odcizen. Přítel vyzve Vypravěče, aby se dostavil do letohrádku Kinských, kde plánuje předvést svůj nejnovější eskamotérský výstup.
Sezení pro 200 osob se koná ve velkém sále. Spousta účastníků je z řad různé šlechty, nechybí pražský arcibiskup, opat strahovského kláštera aj. Na této recepci je vystavena rakev s ostatky muže, kterého Vypravěč okamžitě pozná – jde o mrtvého důstojníka z Nechanic, tolik podobného jeho příteli. U rakve se nachází tabulka s nápisem:
„Bedřich Wünscher, c. k. nadporučík. Narozen 7. července 1841, zemřel 7. července 1866.“
Přítomní lékaři se shodují na faktu, že mrtvola je balzamovaná, ale Vypravěč získá po chvíli dojem, že mrtvola muže začíná ožívat. Její ruce začínají být teplé a nakonec mrtvý muž i promluví. Posléze však mrtvý důstojník i rakev zmizí a v černém obleku se objeví Přítel, který všem přítomným oznámí, že jim chce předvést své nejnovější vystoupení a pro jeho účel si vypůjčil mozek od samotného Newtona. Část svého mozku ztratil v bitvě u Hradce Králové a lstí se mu podařilo získat mozek Newtona z jednoho anglického muzea, neboť právě Newtona pokládá Přítel za jednoho z nejvzdělanějších lidí na světě. Zde se tedy čtenář dovtípí, že mrtvý muž z Nechanic je Přítel sám a že tedy nedošlo k záměně za jiného důstojník, jak zprvu Přítel Vypravěči tvrdil. Rovněž jméno na tabulce u rakve mrtvého je zřejmě skutečné Přítelovo jméno. Bližší vysvětlení ale chybí.
Přítel započne se svým vystoupení, jehož podstata spočívá ve zvláštním přístroji, který lze označit jako stroj času. Přítel vyzve všechny přítomné, aby napsali na lístky, do jaké doby by se chtěli podívat, a bude jim to umožněno. Do pedálů přístroje šlape Přítel s Vypravěčem a výsledkem jejich snažení je skutečně exkurze do nejrůznějších světových událostí – bitva u Hradce Králové, války v Jižní Americe, vzbouření republikánů v Paříži aj. Jízda se stává stále zběsilejší a končí tím, že Přítel vyzve Vypravěče, aby seskočil z přístroje, neboť došlo k technické chybě a jeden z nich musí zahynout. Zcela sobecky však Přítel chce obětovat právě Vypravěče. Poté, co Přítel pohrozí, že buď Vypravěč skočí, nebo jej shodí sám, oba muži na stroji času se zřítí…
V závěru povídky se Vypravěč probouzí ve svém pokoji a přemítá, zda to vše byl sen či nikoliv. Uvědomuje si, že lidé, kteří na setkání v zámku byli, vlastně již dávno nežijí. Také chodby zámku, kterými Vypravěč procházel, vypadají ve skutečnosti zcela jinak nebo v budově vůbec nejsou. Nad mladíkem se sklání jeho matka a vysvětluje mu, že byl tři dny v bezvědomí a tudíž na lékařovo doporučení bude nutné, aby přerušil na čas svá studia. Tak se také stalo, ale ve Vypravěčově duši navždy zůstává otázka, zda to vše byl či nebyl jen sen."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c88f52dbde19.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Jakub_Arbes_Newtonuv_moz.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse