Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jan Amos Komenský

Životopisy spisovatele: Jan Amos Komenský

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje dílo Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Nejprve jsou představeny některé bibliografické údaje, dále něco o autorovi samotném a dále se text věnuje samotnému obsahu díla.

Obsah

1.
Bibliografické údaje
2.
Jan Ámos Komenský
3.
Labyrint světa a ráj srdce

Úryvek

"Labyrint světa a ráj srdce
Je to alegorické a satiricky kritické dílo. Kritizuje společenské nedostatky a církev. Jde o příběh poutníka, pravděpodobně Komenský, jenž se vydal do světa, aby zjistil, jaké povolání se pro něj nejlépe hodí. Svět bylo město, 6 hlavních ulic symbolizovalo stavy. Po cestě potkal Všudybuda, který se mu stal průvodcem a ochotně mu nabídl, že mu vše ukáže a vysvětlí. Dále potkali Mámení, který mu sliboval, že mu vše objasní - na začátek mu tedy dal Brýle mámení, nasadil mu je ale špatně, nakřivo a tak poutník zjistil, že brýle ukazují vše převráceně a mohl věci zkoumat vlastníma očima. Zjistil, že lidé si nasazují masky a přetvařují se a různá podobná odhalení ho velmi překvapila. Potom začal prozkoumávat různé stavy, aby zjistil, který se pro něj nejlépe hodí. Zjistil, že řemeslníci mají práci buď příliš těžkou, nebo nebezpečnou, potom zkoumal učené a filozofy, ani jejich práce se mu nezalíbila - například aritmetika se mu zdála naprosto nesmyslná, poznal, že etici vybízí ostatní k tomu, aby se chovali mravně, ale sami tak nečinili. Medicína se mu zdála strašná, protože viděl, jak doktoři mrzačí těla a občas nadělají víc škody než užitku. Promoce ho velmi zklamala, protože zjistil, že někteří mistři vůbec neovládají umění, za které byli oceněni. Pak se dostal ke křesťanům a nechal se pokřtít. Dále prozkoumával stav rytířský, boháčů, vrchnosti apod. a vždy zjistil, že je na tom něco špatného, co se mu nelíbí. Např. boháči byli uvězněni v kobce a měli na nohou okovy, byli ale šťastní, že jsou tak bohatí, a neuvědomovali si, že se stali otroky svého bohatství a své lakoty. Poutník byl zoufalý, když všude viděl zkaženost a marnost."

Poznámka

Stručné a přehledné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x482d776a9ac11.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Komensky_Labyrint_sveta.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse