Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jan Amos Komenský

Životopisy spisovatele: Jan Amos Komenský

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text stručně seznamuje s obsahem alegorického příběhu Labyrint světa a ráj srdce od Jana Amose Komenského. Věnuje se popisu děje a charakteristice postav. V závěru je uveden vlastní názor autorky seminární práce na knihu.

Obsah

1.
Obsah knihy
2.
Vlastní názor

Úryvek

"Kniha je o poutníkovi, který dostane růžové brýle ,aby viděl svět hezčí než byl a uzdu, která ho povede tak jak chtěli průvodci. Jeho průvodci městem uprostřed hlubokých hlubin je Mámení, Všudybud a Všezvěd. Život je zde zobrazen a jako město s hradbami plné ulic a bran. Do města je Brána života a ulička dětství a od té se šlo ke bráně rozchodu kde byl Osud, který posílal lidi do příslušných ulic podle povolání, které si každý vytáhl z měděného hrnce. Z hrnce si vytáhl cedulku kde stálo: rozkazuj, oř, uč se. Potom přešli k Osudu a ten jim podle kartičky určil povolání. Někteří lidé se radovali a jiní smutně šli za svým povoláním. Osud poutníka nechá bez určení, protože poutník chce nejprve všechno zhlédnout a pak se rozhodne. Žádné povoláními nevybere a tak mu napíše cedulku: Dívej se neb Zpytuj! Výchozí branou je brána smrti. Městem vedlo šest ulic-vrchnost, učence, rytíře válečníky, stav domovní a řemeslníky. Poutních chce poznat Svět a tak chce projít všemi ulicemi. Viděl jak Smrt všudy prochází a rozsévá své střely okolo sebe nedbaje koho strefila:mladého, starého, chudého, bohatého a ti se hned k zemi káceli. Ale průvodci mu vychvalují všechny ulice, ale on protože má nakřivo nasazené růžové brýle, tak vidí jen závist, zlobu, zášť, bídu a nešvary v rodinách. Poutník vidí, že lidé se modlí k Bohu jen tehdy, když něco potřebují a je smutný, protože nenašel žádné štěstí. Jeho průvodci ho zavedou na hrad královny Moudrosti a Fortuny, ale i tam pozná že je vše zkažené. Na hradě Moudrosti byl poutník obžalován. Šalamoun přijde s družinou, pozoruje soudy a správu světa, odhaluje klamy ale je oklamán a chce utéci. Je zde i hra štěstí kde si lidé bohatství, rozkoše a slávy užívají. Manželské pouto těžkými a silnými zámky byly zpečetěny. Dokud druhý nezemřel nebylo z manželství jak utéci a když jednoho smrt skolila druhý hned běžel sezdat se zas když předtím nadával na druhého a zlatem by se vykoupil z manželství. Jen samou marnost Poutník viděl. Vidí, že je celý svět zkažený, lidé jsou chamtiví a hledí jen na sebe, nevidí zde žádné štěstí, lásku a proto chce přeskočit hradby světa, ale bojí se smrti. Poutník najednou uslyšel hlas, který mu pravil ať se vrátí tam kde vyšel - do svého srdce a zavře dveře. Poutník vyčistil komůrku svého srdce a přijmul Boha jako svého hosta. Poutník s Bohem nalézá klid a bezpečí. Končí to modlitbou.

Názor
Kniha se mi špatně četla je psána starší češtinou. Připadá mi jakoby psal o dnešním světě, jak je zkažený, jak lidé myslí jen na sebe. Varuje nás abychom si v dnešním světě dávali pozor před žárlivostí a chamtivostí, je to něco jako okno do budoucnosti."

Poznámka

Práce obsahuje věcnou chybu - J. A. Komentský má být J. A. Komenský.
V práci chybí většina čárek ve větách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b24f39177dd2.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Komensky_Labyrint_sveta_a_raj.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse