Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jan Amos Komenský: Pampaedia (Vševýchova)

Jan Amos Komenský: Pampaedia (Vševýchova)


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jan Amos Komenský

Životopisy spisovatele: Jan Amos Komenský

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text nepřehledně a velmi stručně seznamuje se spisem Pampaedia Jana Amose Komenského. Vypisuje hlavní myšlenky z díla. Informuje o Komenského rozdělení života. V závěru je připojen vlastní názor autorky seminární práce.

Obsah

1.
Obsah knihy
1.1.
Hlavní myšlenky
1.2.
Komenského rozpis života
2.
Názor

Úryvek

"Obsah
Z latinského překladu Pampaedia je Převýchova. Kniha je napsána po kapitolách a podbodech. Píše o tom že by se všichni měli rodiny a lidé ze všech stavů, vzdělávat ve všestranně a ve všem, aby všichni rozuměli věcem složitým, jazykům i odlišným názorům. Každý člověk by měl být vzdělaný a moudrý. Lidé se od zvířat liší řečí, rozumem a činy a to proto že to dostal od Boha, aby Svět mohl ho chránit. Člověk má možnost vidět, konat a pojmenovat věci. Rozděluje zde zásady člověka, které by měl dodržovat, je tu např. umět mluvit, myslet, konat činy, dobré chování, zbožnost. Poukazuje na to aby lidé měli rádi svoji práci, aby měli majetek pro svoji potřebu, čest, bezpečí, uměli říct své potřeby Bohu i lidem. Nejdůležitější je v životě zbožnost a víra v Boha, která nás povznese. Měli bychom se těšit ze zdraví, dodržovat spánek, dobrou životosprávu a pohyb. Děti by se měly od mala pohybovat aby si udržovaly pohyblivost a obratnost, měly by si hrát ale vše musí být slušné. Lidé by měli žít v cti, aby byli chráněni před zlem, být lidští, slušní a zbožní. V budoucnu by se měly být školy pro všechny, knihy o všem, mít univerzální učitele, kteří budou znát všecko. Některé země nemají ani škol ani knih a některé mají opak, hodně škol a knih. Celý život formujeme ducha, tělo a duši. Rozepsal život do několika škol:
1. škola zrození-první rok narození
-popisuje zplození dítěte, těhotenství matky a početí, popisuje kdo má uzavřít manželství, otec se má udržet v síle aby uživil rodinu
2. škola dětství-květy začínají kvést
-píše o kojení dítěte, prvních krůčkách a prvního vnímání
3. škola chlapců-rozkvět
-popisuje jak vychovávat děti od 6.-12.roku života, každý rok popisuje přesně co se učí
4. škola dospívání-dozrávání plodů
-popisuje zde jaks se učit jazykům, různým vědám, mravům a Bohu
5. škola mladosti-dozrávaní plodů a zralé plody
-popisuje akademii a co se na ní vyučuje aby se člověk získal moudrost
6. škola dospělosti-sklizeň plodů na zimu
-píše o životní praxi mladých mužů a jak m mladý muž dobře žít
7. škola staroby-konec koloběhu
-je to vrchol lidské moudrosti a vstup do věčného života
8. škola smrti
Nejdříve by se měli všichni učit číst a psát, děti vychovávat dobrým mravům, ve školách se vzdělávat a hlavně učit se víru v Boha. Každý člověk by měl být pořádný. Další kapitola je o knihách. Každá kniha by měla bát přehledně napsána aby si ji každý mohl přečíst. Každá kniha by měla být čistá a rozmnožovaná a špatné knihy ničit. Knihy mají psát o užitečných věcech, nesměly být příliš velké a nezatěžovaly tak čtenáře, být přehledné a dobře čtené. Vzdělání by mělo naplňovat člověka a udělat ho šlechetným. Učitel by měl naučit studenty všecko. Popisuje postup jak se nejlépe učit, postupovat od nejlehčího, rozvrhnout si čas a látku, mít ve všem pořádek. "

Poznámka

Práce obsahuje věcnou chybu - překlad Pampaedia je Převýchova, má být překlad je Vševýchova.
V práci chybí většina čárek ve větách.
Tato práce je subjektivně zabarvená.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b24f3f904619.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Komensky_Pampaedia.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse