Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Životopisy spisovatelů > Jan Ámos Komenský - život a dílo

Jan Ámos Komenský - život a dílo

Kategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Jan Amos Komenský

Životopisy spisovatele: Jan Amos Komenský

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje jednoho z nejvýznamnějších českých učitelů, Jana Ámose Komenského. Stručně se zabývá jeho životem a blíže se zaměřuje na charakteristiku jeho pedagogických i ostatních děl. Všímá si jak jejich dějové stránky, tak hlavních myšlenek a témat. Poukazuje na Komenského specifické pojetí výchovy a vzdělávání a také se věnuje jeho přínosu pro školství.

Obsah

1.
Úvod
2.
Jan Ámos Komenský
2.1
Život
2.2.1
Pedagogická díla
2.2.2
Ostatní literární díla
3.
Komenského didaktika
3.1
Pedagogický realismus
3.2
Princip demokratismu
3.3
Universální výchova
4.
Zakladatel moderního školství
4.1
Komenského vize školy
5.
Pedagogický optimismus
5.1
Mravnost a mravní výchova
6.
Výchovné cíle
6.1
Nejdůležitější pedagogické zásady
7.
Závěr
8.
Seznam použité literatury

Úryvek

"2 KOMENSKÉHO DIDAKTIKA
Komenský sám vždy považoval za ústřední zásadu své pedagogiky, či jak se tehdy říkalo didaktiky (pojem didaktika později nabyla užšího významu jako teorie vyučování). Je to jeho proslulé heslo: Omnia sponte fluant, absit violentia rebus - Vše ať plyne samo sebou, nebudiž věcem činěno násilí. Toto heslo je neobyčejně velkým výrazem toho, co bývá v historii a v teorii výchovy označováno jako zásada souladu s přírodou. Komenský více než sto let před Rousseauem razí požadavek, aby se výchova vzdala násilných metod a respektovala dítě a jeho přirozený rozvoj. [1]

2.1 Pedagogický realismus
Druhá velká idea, která je právem přičítána Komenskému a znamená převrat v didaktické teorii 17. století, je idea realismu. Za časů Komenského centrem všeho vyučování byla latina, jíž se většinou učilo. Komenský, hluboce nespokojen touto praxí, připadl na to, že studium latiny je možno spojit se studiem věcí a uplatnil tuto myšlenku v Bráně jazyků otevřené. Úspěch brány byl nesmírný. Učebnice byla znovu a znovu vydávána pro nejrůznější jazyky a stala se nejrozšířenější knihou té doby.
Pedagogický realismus, uplatňovaný nejprve v jazykovém vyučování, přerost u Komenského záhy v pansofismusm, jehož smyslem bylo dát mládeži tak harmonické poznání všeho potřebného, aby se vyloučily omyly, jež jsou příčinou mnoha sporů mezi lidmi národy a církvemi. Slovo, nebo předpona vše (latinsky pan-) a zájmeno všechno, všichni, patří k nejfrekventovanějším výrazům v Komenského, jinak velmi bohatém literárním jazyce. Tak jako Sokrates, také i Komenský věřil, že jen neznalost pravdy a dobra je příčinnou nepravostí. Jestliže lidé poznají vše, co mají znát, a jestliže to poznají všichni, pak nebude podle něho místa pro omyly s tedy ani pro spory a zlořády.
Jeho idea školy vševědné neznamená učit doslova všemu, ale jen všemu potřebnému. Komenský v dějinách vyučování položil důraz na postup učení od jednoduchého k složitějšímu, od blízkého k vzdálenému, od lehkého k těžšímu.

2.2 Princip demokratismu
Komenského důraz na správnou a účinnou metodu je motivován jeho humanitně-demokratický krédem, že je nutno všechny všemu naučit. Je to nejen nutné,ale i možné, ovšem za předpokladu, že se užije správné metody, jejichž pravidla podrobně rozvádí ve své Velké didaktice i v řadě dalších spisů. Právě princip demokratismu, který má na mysli vzdělání všech, i těch pomaleji chápajících, musí vidět svého nepostradatelného spojence v účinné metodice, která teprve může zajistit jeho plnou realizaci.

2.3 Universální výchova
Komenskému nešlo jen o vědomosti. Jeho koncepce universální výchovy nemohla nezahrnovat princip všestrannosti rozvoje lidských schopností, k nimž patří nejen schopnost myšlení a řeči, ale také činnost rukou. Komenský si byl vědom velkého významu jednoty teorie a praxe, a tedy i výchovy prací. I v tom jej můžeme považovat za předchůdce moderních snah o rozvoj pracovní výchovy a jejího sepětí s teoretickým vyučováním.

3 J. A. KOMENSKÝ - ZAKLADATEL MODERNÍHO ŠKOLSTVÍ
Jeden z nejvýznamnějších rysů pedagogického odkazu Komenského je systematičnost, kterou vnesl do oblasti výchovy a učení. V tom je skutečným zakladatelem moderního školství, neboť jemu vděčíme za organizaci školního roku, za systém hromadného vyučování v řadě plánovaných učebních hodin, za soustavu všeobecně vzdělávacích předmětů, za četná pravidla regulující vnitřní chod školy, činnost učitelů, ředitelů a dalších osob odpovídajících za školní vyučování - Komenský vnášel do školské teorie i praxe systémy. Všechno potřebné tu mělo své místo, aby nebylo mezer."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20409
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse