Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jan Hus: O církvi

Jan Hus: O církvi


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jan Hus

Životopisy spisovatele: Jan Hus

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje známému dílu Jana Husa O církvi. Nejprve uvádí stručné údaje o spisu, poté se hlavními myšlenkami díla.

Obsah

1.
Úvod
2.
Myšlenky

Úryvek

"Jan Hus: O církvi
Latinský spis samostatně zpracovává některé otázky a názory vyslovené již Johnem Wycliffem. V něm Hus vyslovil názor, že papež žijící v hříchu není hlavou církve, dokonce není ani jejím členem. Tak je ovšem možno odepřít papeži poslušnost a neuznávat jeho autoritu. Hus nevidí hodnotu a důstojnost člověka v jeho společenském postavení a úřadě, který zastává, ale v jeho životě mravném a zbožném, či nemravném a bezbožném. Husova kritika hluboko zasáhla církev a papežství, jež neprávem odvozovalo svou moc a postavení přímo od Krista, ač bylo ustanoveno teprve císařem Konstantinem. Hus se postavil proti nadstátní univerzálnosti katolické církve, položil svým schválením přijímaní pod obojí způsobou základ nové národní církve a podnítil revoluční touhy lidu po sociálně spravedlivé společnosti. Další období: husovi předchůdci john wycliffe, konrád waldhauser, jan milíč z kroměříže, matěj z janova, tomáš ze štítného: řeči besední. Samostatným obdobím je hus. Píše latinsky: Quodlibet, O církvi, O šesti bludech - česky: Knížky o svatokupectví, Výklad viery desatera a páteře. Po zákazu kázání napsal: Postila, O pravopise českém. Dalsí období jsou husovi pokračovatelé: Petr Chelčický: O boji duchovním, Sieť viery prave, Petr Chelčický založil i jednotu bratrskou."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49b0f3daee766.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Hus___O_cirkvi.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse