Poradíme vám

Jan Hus: Postila


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jan Hus

Životopisy spisovatele: Jan Hus

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje známému dílu Jana Husa Postila. Nejprve uvádí stručné údaje o spisu, poté se zabývá Husovými názory a obsahy kázání.

Obsah

1.
Úvod
2.
Témata kázání

Úryvek

"Jan Hus: Postila
Poslední a nejvýznamnější česky psané dílo Husovo, v podtitulu nazvané "Vyloženie svatých čtení nedělních," je souborem 59 kázání.
Tato kázání napsal Hus ve vyhnanství na Kozím Hrádku a soustředil v nich podstatu svého kazatelského umění. Každé kázání je uvedeno citací určité části evangelia (zpravidla 8 - 10 veršů) a pokračuje jeho výkladem. V jednotlivých kázáních Hus kárá ostře a příkře neřesti, které se v církvi zabydlili.Bohatství tu vládne místo chudoby, Antikrist místo Krista, nevěrní kněží lknou místo modlitby, peníze a ženy jsou nejvyšším cílem mnohých kněží a svatokupců.
S trpkostí vzpomíná na mnohé ústrky a příkoří, jimž byl vystaven, jak Němci chtěli pokořit Betlémskou kapli. Postila je považována vedle dopisů z Kostnice za odkaz národu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49b0f3eb9bc57.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Hus___Postila.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse