Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jan Kollár: Slávy dcera (52. sonet) - rozbory básní 8/21

Jan Kollár: Slávy dcera (52. sonet) - rozbory básní 8/21


Kategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jan Kollár

Životopisy spisovatele: Jan Kollár

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sestává z pokročilého rozboru jazykových prostředků, obsahu, motivů a verše 52. sonetu skladby Slávy dcera Jana Kollára. Uvedeno je rovněž znění analyzované básně. Předchozí část série naleznete zde Josef Hora: Slova - rozbory básní 7/21 a následující zde Karel Hynek Mácha: Máj - rozbory básní 9/21.

Obsah

1.
Báseň
2.
Rozbor

Úryvek

"Báseň
Srdce, co chceš? "tam, tam v onu moře
zřítiti se modrou hlubinu,
tam se za hvězdami rozplynu,
z tluků těchto nové světy tvoře.
-------------------------------------------------------
Vlast aj v necti, lásku hněte hoře,
tam se navždy odsud vyšinu,
jednou vlast a druhou obvinu
rukou družku, zemi patou zboře."
-------------------------------------------------------
Tíše, tíše, vrať se do koleje
skutečnosti, tvorče vlastní strasti,
upěj a kryj větu nářeky!
-------------------------------------------------------
Ach tě, tuším, i tam v snářské vlasti
tvůj by mořil živel navěky:
trud a žel a tužba bez naděje.

Rozbor
• sonet je postaven jako dialog lyrického mluvčího se svým srdcem
• Srdce, co chceš? - apostrofa
• ... "Tam, tam v onu moře / zřítiti se modrou hlubinu" "tam, tam" - epizeuxis; hyperbaton (změna slovního pořádku, dvě slova k sobě náležící jsou od sebe v textu vzdálená) - jinak by věta zněla: zřítiti se tam, tam v onu moře modrou hlubinu; hyperbaton slovní pořádek deformuje více než inverze (ta většinou slouží jen k vyladění zvukového průběhu)
• tam se za hvězdami rozplynu - určitý paradox - srdce se v hlubině moře rozplyne směrem ke hvězdám (prostorový kontrast, nesoulad)
• z tluků těchto nové světy tvoře - tvoře - přechodník, Kollár přechodníků s oblibou využíval - v jeho poezii převažují jména (podstatná, přídavná) nad slovesy; přechodníky, ač slovesné tvary, mají ke jménům velmi blízko (vyjadřují jako jména jmenný rod); navíc má přechodník archaizující ráz, což také Kollárově poetice vyhovuje
• Vlast aj v necti, lásku hněte hoře - srdce (lexikalizovaná zástupka pro cit, emoce) nemůže ctít svou vlast a také láska k ženě je poznamenána hořkostí, smutkem; první část verše - elipsa slovesa (opět to souvisí s Kollárovou tendencí po jmenném vyjadřování); druhá část verše - personifikace, aliterace (hněte hoře)
• tam se navždy odsud vyšinu - útěk z žité reality do "nových světů""

Poznámka

Rozbor je zpracován formou odrážek.
Znění básně a úryvky z ní jsou značeny kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f6efdec69e29.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
K_H_Macha_Maj_rozbor_9.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse