Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jan Neruda: Balady a romance

Jan Neruda: Balady a romance


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jan Neruda

Životopisy spisovatele: Jan Neruda

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: .

Obsah

O autorovi. Další dílo - povídkové sbírky: Arabesky, Různí lidé, Trhani, Povídky Malostranské; fejetony: Pařížské obrázky, Obrazy z ciziny, Studie krátké a kratší, Žerty hravé i dravé, Menší cesty, Báby i baby. Stručná charakteristika: Kniha obsahuje 18 epických básní. Autor s útvarem balady i romance zachází volně, nedodržuje dříve obvyklé schéma (balada jako báseň s tragickým dějem, často s motivem trestu a viny). Téma básní je často náboženské.
Obsah vybraných básní + ukázky: Balada dětská; Romance O Karlu IV.; Romance Helgolandská; Balada zimní. Vlastní hodnocení.

Úryvek

.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43ef89f702a63.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Neruda_balady.DOC (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse