Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jan Neruda: Povídky malostranské - rozbory děl ke státní maturitě 4/8

Jan Neruda: Povídky malostranské - rozbory děl ke státní maturitě 4/8


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jan Neruda

Životopisy spisovatele: Jan Neruda

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Rozbor díla Povídky malostranské ke státní maturitě z českého jazyka začíná shrnutím životopisných momentů a základních rysů tvorby Jana Nerudy. Text pokračuje přehledem autorových známých prací spolu s jejich krátkým popisem a odtud se obrací k charakteristice a postavám Povídek malostranských. Následují popisy děje vybraných povídek a zachycení jazykových prvků i vlivů díla. V závěru práce je přiblížena literární skupina májovců. Předchozí část série naleznete zde Karel Čapek: Povídky z jedné a druhé kapsy - rozbory děl ke státní maturitě 3/8 a následující zde Vladislav Vančura: Rozmarné léto - rozbory děl ke státní maturitě 5/8.

Obsah

1.
Jan Neruda
1.1.
Životopis a tvorba
1.2.
Díla
2.
Povídky malostranské
2.1.
Charakteristika
2.2.
Postavy
2.3.
Děj a kompozice
2.5.
Jazyk a styl
2.6.
Vliv díla
3.
Májovci

Úryvek

"ŽIVOTOPIS
- básník, prozaik, novinář, umělecký kritik
- pocházel z Malé Strany- Dům u Dvou slunců
- studia práv a filozofienovinařina, literatura
- v dílech- skepse, ironie- jeho osobní trápení
- snaží se odkrýt špatné poměry své doby, lidskou bídu a ztrátu iluzí
- divadelní kritik a referent (zkoušel psát, ale uznal, že pro to nemá vlohy)
- novinář- Národní listy- list mladočechů, časopisy Obrazy domova a Čas, Květy, Hlas, s V.Hálkem vydával časopis Lumír
- zakladatel českého fejetonu
- v básních- pesimismus, skepse, archaismy, zastaralé gramatické tvary a obraty
- představitel májovců (druhá polovina19.stol.- zaobírali se problematikou městského života a současných sociálních problémů, nastává kulturní a společenská obroda. V roce 1858 vydán almanach Máj. Inspirace ze směrů evropské tvorby. Vítězslav Hálek, Karolína Světlá, Jakub Arbes…)

DÍLO
- Hřbitovní kvítí- básnická sbírka- ionizace lásky, poezie, rozumu a soucitu, smrt= proměna, která neznamená absolutní konec
- Kniha veršů- básnická sbírka- společenská kritika, Neruda se soustředí na rozpory v lidských vztazích
- Písně kosmické- básnická kniha opěvující vesmír, pohyby vesmírných těles připomínají osudy lidí
- Balady a romance- básnická sbírka- návaznost na Knihu veršů
- Arabesky- prostředí Malé Strany- lidové postavy

POVÍDKY MALOSTRANSKÉ

Charakteristika:
- soubor 13 povídek- charakterizují život na Malé Straně v době Nerudova dětství a mládí
- podává úsměvný obraz malostranského prostředí a jeho obyvatel, který je zároveň satirou (literární žánr využívající komičnost, výsměch, karikaturu, ironie ke kritice nedostatků a záporných jevů) omezeného maloměšťáctví
Postavy:
- živnostníci, obchodníci, úředníci, penzisté, bohatí i chudí- z hostinců, ulic, domácností vytvářejí obraz typických lidských rysů a vlastností, postavy jsou inspirovány autorovými vzpomínkami
Děj a kompozice:
- střídají se 3 typy povídek- 1. vykresluje řadu drobných postav- Týden v tichém domě, Figurky | 2. soustředí se na pečlivé vykreslení jedné scény- Večerní šplechty, U tří lilií | 3. charakteristiky lidí s výraznou individuální zvláštností- Doktor Kazisvět, Přivedla žebráka na mizinu"

Poznámka

Určeno ke státní maturitě z českého jazyka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f60ed5544523.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
J_Neruda_Povidky_malostranske_MO.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse