Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jaroslav Vrchlický: Zlomky epopeje

Jaroslav Vrchlický: Zlomky epopeje


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jaroslav Vrchlický

Životopisy spisovatele: Jaroslav Vrchlický

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je rozborem díla Zlomky epopeje, úvodní sbírky ze stejnojmenného cyklu. Rozbor se věnuje jednotlivým částem sbírky a charakterizuje jejich obsah. Mezi hlavní témata patří antika, její osobnosti nebo středověk. V práci jsou používány citace z díla.

Obsah

1.
Úvod
2.
Symfonie živlů
3.
Antika
3.1
Řecko
3.2
Řím
4.
Středověk

Úryvek

„Celá třetina ze 45 většinou rozměrných básní patří antice a zejména slunné éře řecké. Básník nonorenesančního vyznání radostně roztančil svůj verš v odrazech řeckého umění a mytologie. Hned zadní óda ke cti boha slune Hélia, hned božské Venuše, která tvoří lidské srdce, bez něhož není lásky ani citu pro lásku. Hold básnířce a kněžce lásky Sapfó vzdává Vrchlický zářivou "sapfickou slokou" napodobující časomíru, tak jako jeho dokonalé "alkajské strofy" pozdravují zakladatelské dílo starořeckých tragédů, které podle tradice potkala i tragická smrt. V mistrné básni Tanečnice dá básník roztančit vábivým nymfám, jejichž jména - jako ostatně vše z dávného Řecka - zná do detailů, které ani zevrubné slovníky antiky nezaznamenávají. - Ale už Řecko není jen radost a krása. Je i ponížení otroků, je i tyran: "... jak velcí vy jste, jež on ve prach svalil, / jak malý od jest na svém trůnu" (Zajatci). I zde zuří šílenství bitevní vřavy (Co zbylo z antické fresky).

Jas řecké vzdělansto pošlapal císařský Řím. V několika silných básních věnovaných impériu je stavěn pranýř krutosti, proradnosti, nadutosti, jíž se ve sbírce vyrovnají jen básně věnované asijskému Tamerlánovi. Úcta patří těm, kdo se nedají zlomit násilníky: Kaligula a Filon, Hadi v růžích, Stráž u Tamerlána, Spravedlnost, a ovšem známá báseň Spartakus s pointou, která je pojítkem díla: Ó lidstvo, nežli vzplá jitra ti svit, co křížů ještě se vztyčí!“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a80420f12a5b.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vrchlicky_Zlomky_epopeje.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse