Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jiří Wolker: Pohádka o Jonym z cirkusu

Jiří Wolker: Pohádka o Jonym z cirkusu

Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jiří Wolker

Životopisy spisovatele: Jiří Wolker

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje podrobný rozbor díla Pohádka o Jonym z cirkusu od Jiřího Wolkera. Nejdříve je uveden životopis autora. Poté je již dílo analyzováno z hlediska žánru, tématu, kompozice, i děje. Dále nechybí rozbor jazykové složky, uměleckých prostředků a hlavní myšlenky díla. Pro názornost je vše doplněno úryvky z díla. V závěru je připojen vlastní názor autorky seminárky.

Obsah

1.
Jiří Wolker - životopis
2.
Pohádka o Jonym z cirkusu - rozbor
2.1.
Tématická složka
2.2.
Žánr
2.3.
Kompozice
2.4.
Dějová složka
2.5.
Jazyková složka
2.6.
Umělecké prostředky
2.7.
Autorský záměr, idea
3.
Závěr - vlastní názor

Úryvek

"Jak už název napovídá, jedná se o pohádku, ale nejde o pohádku v pravém slova smyslu, neplatí zde základní znak všech pohádek – vítězství dobra nad zlem. Jony neskončí v manželství s krásnou Ester a nemají kupu dětí a nežijí až dodnes. Obecně pohádka neboli báchorka je prozaický žánr, jehož vyprávění podává realitu jako nadpřirozenou s naivní samozřejmostí, jako by vše bylo skutečné, přes svoji fiktivnost postihuje základní lidské touhy, etické normy a obecné životní pravdy. Čas, místo, děj a charaktery se určují jen rámcově a stereotypně (byl jednou jeden, za sedmero horami). Pohádky lze rozdělit do několika typů: kouzelné, zvířecí, legendární a poslední novelistické – fiktivnost je potlačena na minimum, hrdina je prostý člověk z lidu a zvýrazňují sociální náplň. Pohádka o Jonym je podle tohoto dělení novelistická nebo sociální. Protože Jony je prostý kluk, který se pohybuje téměř v té nejspodnější vrstvě společnosti a žádná kouzla ani nadpřirozené bytosti se zde neobjevují. Přímo sociální pohádkou bych ji nenazvala, protože v ní nenacházím ani tak protest proti společnosti obecně, spíše se autor zaměřil na lidské vztahy – zobrazení toho, jak okolí vnímá odlišnost postiženého člověka (zdá se mi, že od Wolkrova života se tento negativní vztah nijak příliš nezměnil).
Pohádka mapuje celý Jonyho život od začátku až dokonce – narození, nepěkné dětství, potkání s Ester a nakonec smrt. Události tedy probíhají z hlediska kompozice chronologicky. Možná v poslední části díla, po prvním setkání s Ester, se popisuje detailněji kratší časový úsek než v předešlých částech.
Děj je jednoduchý bez žádných odboček. Vše se točí kolem Jonyho a jeho zášti a nenávisti vůči celému světu. V touze po přemožení všech lidí, kteří se mu smějí, se Jony chce stát silákem. Ústřední metaforou se stávají tygři vytetovaní na jeho hrudi, kteří symbolizují sílu a dravost – to, po čem Jony celý život prahne. Dějové zvraty vycházejí jen z Jonyho chování a činů, ne z chování ostatních nebo vnějšího prostředí. Tento děj můžeme nazvat dějem povahovým, který se dělí na etický a patetický. Převraty vycházejí jen z Jonových chvilkových vznětů a nálad, může se jednat o děj patetický. Často se při popisu nějaké věci nebo osoby objeví i Jonyho aktuální myšlenky a představy. (Z otevřených tlam blýskaly se zuby, z očí nenávistná krvelačnost. - Jak jsou silní...jak mohou rozdrtit každého, kdo se k nim přiblíží.).
Wolker použil spisovnou lehkou češtinou, občas je použit přechodník, který dodává zpestření (Jony spatřiv dvakráte její obraz). Pro dokreslení cirkusového prostředí nebo pro podtržení cirkusákovy tulácké duše nebo touze po dálkách jsou použita cizí slova – clown. Také jména hlavních hrdinů (Jony, Esther) nejsou typicky česká jména, jedná se o cizí jména, což opět může navozovat atmosféru cirkusu a „kočovnosti“. Občas se vyskytují slova, která bychom dnes vyjádřili trochu jinak. Jedná se hlavně o tvary sloves (musil, robil). Pro zvýraznění vlastnosti a dosažení atmosféry „pohádkovosti“ Wolker používá i jiné archaismy (čistá jako z porculánu). Autor se také nebránil použití nespisovného a hovorového jazyka („Celým svým životem byl Jony ubohým hovadem.“). Pohádka je napsaná z pohledu Jonyho, v tzv. er-formě (vypravování v 3. osobě jednotného čísla).
Wolker byl výjimečným básníkem, a to se projevilo i v pohádkách. Jsou sice napsané srozumitelně, ale objevují se zde básnická pojmenování a obraty. Používá často několikanásobné rozvité přívlastky (vozy zelené, červené, modré, překrásné jako anděly). Dalším často použitým obratem je inverze, tedy prohození pořádku slov (ke dveřím kostelním). Inverzi často používá mezi slovesem a zvratným zájmenem (Na Jonyho kůži pracovalo se mu lehce a krásně.). "

Poznámka

Práce obsahuje fotografie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15561
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse