Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Josef Holeček: Naši

Josef Holeček: Naši


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Josef Holeček

Životopisy spisovatele: Josef Holeček

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce přináší stručné informace o Josefu Holečkovi a jeho románové kronice Naši včetně názvů jednotlivých dílů a let jejich vydání.

Obsah

1.
Josef Holeček
2.
Dílo Naši
3.
Názvy jednotlivých dílů s lety vydání

Úryvek

"NAŠI JOSEF HOLEČEK
Michaela Novotná 4.A

JOSEF HOLEČEK
1853 - 1929
Prozaik, novinář a překladatel
Tzv. regionální autor
Představitel realismu, ruralismu a venkovské prózy

NAŠI
Desetidílná románová kronika
Vyprávěčské, vzpomínkové a úvahové pasáže
Život jihočeského lidu, jejich tradice a názory
Sedlák = ideál národní české povahy a dobrého křesťana
Rolník Kojan
Pojítko cyklů = dva selské rody
Glorifikace venkovského lidu, dnes spíše dokumentární hodnota
Dílo nedokončil

NÁZVY JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ
I. Jak u nás žijou a umírají - Frantík a Bartoň - 1910
II. Bartoň - 1912
III. Výprava - 1912
IV. Boubín - 1913
V. Adamova svatba - 1917
VI. Rok smrti - 1918
VII. Mraky, Vojna 1 - 1919
VIII. Vojna 2, Emisaři 1, Vojna 3, Emisaři 2 Křtiny - 1922,
IX. Máje - 1923
X. Šlechtic a sedlák - 1930
DOPORUČENÁ LITERATURA
PROKOP, Vladimír, Literatura 19. a počátku 20. století, 2008
HOLEČEK, Josef, Naši, Praha 1931"

Poznámka

Součástí práce je podobizna autora

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5135cfb7af46c.zip (88 kB)
Nezabalený formát:
J_Holecek_Nasi.pdf (96 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse