Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák

Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Josef Kajetán Tyl

Životopisy spisovatele: Josef Kajetán Tyl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor divadelní hry Strakonický dudák aneb Hody divých žen. V úvodu seznamuje s tématem a hlavními i vedlejšími postavami. Poté je analyzován obsah díla. V závěru jsou uvedena základní životopisná data autora spolu s výčtem děl.

Obsah

1.
Téma
2.
Postavy
3.
Obsah
4.
Autor
4.1.
Díla

Úryvek

"Téma: Tato kniha pojednává od příběhu hlavních postav – Švandy, Dorotky a přítele Kalafuny.

Postavy: Hlavní hrdinové: Švanda a Dorotka
Vedlejší postavy: Vocilka – společník Švandy
Kalafuna– přítel Švandy a Dorotky
Trnka – otec Dorotky
Rosava – matka Švandy (polednice)
Lesana – paní lesních pan

Obsah: Děj začíná, když se objeví před hospodou voják Šavlička a rychtář Koděra. Diskutují mezi sebou, že dudy jsou národní hudební nástroj a Šavlička jimi opovrhuje. Když vyjdou Švanda a Kalafuna z hospody, baví se, že se ve světě dají vydělat velké peníze za hraní. V tu chvíli Švandu napadne, že by se mohl vydat do světa kvůli své milé – Dorotce.
Je to dcera Trnky, ale Švanda je sirotek a nemá peníze. Trnka toto vše ví, a proto mu nechce dát svou dceru. Švanda už je pevně odhodlán, i přes přemlouvání Kalafuny. A tak to jde říct Dorotce. Setká se tam s jejím otcem, který mu nic nevěří, ale on se opravdu vydává do světa. Dorotka je velmi smutná, i když jí Švanda slíbil, že se za 2 týdny vrátí. Když definitivně odešel, šel do lesa.
Seděl tam sám, u stromu, když ho spatřila jeho zesnulá matka, která je nyní polednicí.
Byla velmi smutná ,že nemohla být s ním a pomoc mu. Proto jí napadlo, že spolu s ledními pannami mu očarují dudy, aby mu dobře hrály a vydělávaly peníze. A také tak učinily.
Když se Švanda vydal do světa, sám nevěřil, co se děje, kde se v něm vše vzalo. Když zabloudil do jedné hospůdky, seznámil se tam s Vocilkou. Byl to také potulný hudebník a byl také z Čech jako on. A nabídl mu, že se mu bude starat o vydělané peníze a dělat mu společníka. Pan hospodský mu nabídl, že se zde traduje, že tamější princezna je stále smutná a nikomu se nedaří ji rozveselit. Ale v tom okamžiku se zde objevila Dorotka, která již byl také sirotkem, protože její otec zemřel. A tak se vydala s přítelem Kalafunou do světa.
Když přišlo na danou chvíli, oba dva šli do paláce. Když Švanda začal hrát, všichni se začali veselit až na princeznu. Ale po chvíli měla radost i ona. Tím se jí Švanda velice zalíbil a rozhodla se, že si ho vezme. V tu chvíli přišla také Dorotka s Kalafunou a nemohli tomu uvěřit. Švanda neřekl ani slovo, ale Dorotka už byla pryč, protože je nechali vykázat. Švanda se za ní rozeběhl ,ale nepomohlo mu to. Pak přišel princezny Zuliky otec a konečně to vše Švanda vysvětlil. Poté ho uvěznili do vězení.
Ale to vše pozorovala jeho matka – polednice Rosava. Šla požádat svou paní – pannu Lesanu – zda může pomoci svému synovi, že za to dá vše, klidně bude i divou ženou. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49206521a11a9.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Tyl_Strakonicky_dudak.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse