Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák

Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Josef Kajetán Tyl

Životopisy spisovatele: Josef Kajetán Tyl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přináší základní informace o hře Josefa Kajetána Tyla Strakonický dudák. Po krátkém představení autora dílo v základu vystihuje, charakterizuje jeho postavy a shrnuje děj. Zmiňuje se rovněž o jazyku a stylu dramatu, jeho prvním uvedení a vlivu. Nakonec text jmenuje další česky píšící autory z období národního obrození.

Obsah

1.
J. K. Tyl a jeho tvorba
2.
Celková charakteristika
3.
Postavy
4.
Děj a kompozice
5.
Jazyk a styl
6.
Okolnosti vzniku díla
7.
Vliv díla
8.
Další autoři z doby národního obrození píšící česky

Úryvek

"STRAKONICKÝ DUDÁK aneb HODY DIVÝCH ŽEN – dramatická báchorka
J. K. Tyl - čes. dramatik, spisovatel, herec, novinář ( vyd. časopisy Květy, Vlastimil, Posel z Prahy), redaktor, povídkář, organizátor společenského života. Na akademickém gymnáziu v Praze byl žákem V. K. Klicpery. Dramaturg českých her ve Stavovském divadle.
Próza: např. ROZINA RUTHARDOVÁ
Drama: fraška FIDLOVAČKA aneb ŽÁDNÝ HNĚV A ŽÁDNÁ RVAČKA, společenské drama-PALIČOVA DCERA, dram. báchorka – LESNÍ PANNA aneb CESTA DO AMERIKY

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA
• Dramatická báchorka se zpěvy, skutečný svět prolínán s romantickými a pohádkovými postavami, motivy.
• Vypráví příběh o velké lásce mezi Švandou a Dorotkou a ceně vlastního domova, kritizuje vypočítavou morálku člověka, který těží ve vlastní prospěch.

POSTAVY
Pantaleon Vocilka – potulný příživník, vychytralý, intrikář, chce lehce dojít k penězům, J.K.Tyl zvolil záměrně český původ,aby satirickou nadsázkou poukázal na českou hrabivost , přizpůsobivost.
× Kalafuna – čestný, veselý, dobrosrdečný muzikant, má silný vztah k domovu, k české vlasti.
Švanda dudák – vyvíjí se pod vlivem Vocilky a Kalafuny ( zcela protikladné osobnosti) směrem k dobrému, zpočátku je nezkušený, důvěřivý, propadá moci peněz (ovlivněn Vocilkou), kterým dává přednost před Dorotkou, mísí se v něm nadání i velikářství, dobrosrdečnost i furiantství, pak si uvědomí své chyby, usmíří se s Dorotkou, polepší se. Dorotka- typ venkovské dívky, z lásky se vydá pro Švandu do daleké cizí země => obětavá, statečná, oddaná.
Nadpřirozené postavy-princezna Zulika, víly : Rosava (Švandova matka)= ochránkyně, Lesana(královna víl)"

Poznámka

Jména literárních děl jsou barevně značena.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4fafecc021460.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
J_K_Tyl_Strakonicky_dudak.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse