Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák

Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudákKategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Josef Kajetán Tyl

Životopisy spisovatele: Josef Kajetán Tyl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve charakterizuje postavy Tylova dramatu Strakonický dudák a poté ve stručnosti shrnuje jeho děj.

Obsah

1.
Místo a čas děje
2.
Postavy a jejich charakteristika
3.
Děj

Úryvek

"Místo: Jižní Čechy, cizina i pohádkový svět

Kdy: Jižní Čechy, cizina i pohádkový svět

Seznam postav:
a) české prostředí a lidové typy:
Kalafuna - český muzikant, houslista, vlastenec (touha po domově v cizině), obětavý, neschopný zradit přítele; veskrze kladný typ, hotový charakter
Dorotka - prostá venkovská dívka, dcera hajného Trnky, věrná moudrá, obětavá, statečná (šla pro Švandu do ciziny i na popraviště vysvobodit ho z nebezpečí
Kordula - Kalafunova žena, starostlivá a pečlivá matka, ustaraná, pracovitá, dobrosrdečná, ale i svárlivá a žárlivá
Švanda - ústřední postava s vlastnostmi dobrými i špatnými (jeho charakter se v průběhu hry vyvíjí směrem k dobrému); jeho chyby vyplývají z nezkušenosti a mládí - příliš důvěřivý, propadá touze po penězích, zapomíná na Dorotku, ale také podnikavý, dobrosrdečný, obětavý; v závěru hry projevuje národní hrdost ("V cizině jsem nebyl doma ...", "mým dudám se nevyrovná žádná muzika".)
b) cizí svět:
Vocilka - typ zcela záporný, je schopen každé špatnosti; zběhlý student, člověk bezcharakterní, vychytralý, zbabělý, prospěchář, příživník, darebák; "světový Čech" - bez vztahu k vlasti, odrodilec
Voják Šavlička
Pohádkový svět: princezna Zulika, král Alenoros, princ Alamír - rozmarnost, bezcitnost, bezohlednost, nelidskost; v člověku vidí otroka nebo zdroj zábavy
c) svět víl:
Švandova matka Rosava, královna vil Lesana
Spojitost s životem skutečných lidí (Rosava má lidské vlastnosti: matka ochránkyně); zosobněná česká příroda

Děj:
Láska Švandy a Dorotky, ale překážky (Švandova chudoba, neznámí rodiče), Švandova cesta do světa za penězi s očarovanými dudami (poznal matku - vílu), setkání s Vocilkou, pod jeho vlivem i pro peníze zapomíná na domov a Dorotku, která ho s Kalafunou ve světě našla; Švanda uvězněn v pohádkovém světě krále Alenora a princezny Zuliky, okraden a zrazen Vocilkou; pomoc matky Rosavy, ale za to, že se prozradila, je královnou vil Lesanou vyhoštěna mezi divé ženy na tak dlouho, dokud některá dívka věrností nevysvobodí Švandu ze všech nebezpečí; Švandův návrat domů, Dorotčin hněv pro jeho zradu, Švanda o svatojanské noci hledá divotvorné koření lásky, oblouzen lesními pannami, zachráněn Dorotkou; kouzla mizejí, i Rosava zbavena trestu, Švanda se polepší."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5110d6eb94365.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
J_K_Tyl_Strakonicky_dudak.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse