Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Josef Svatopluk Machar: Zde by měly kvést růže

Josef Svatopluk Machar: Zde by měly kvést růže


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Josef Svatopluk Machar

Životopisy spisovatele: Josef Svatopluk Machar

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text ve stručnosti shrnuje děje jednotlivých veršovaných povídek ze sbírky Zde by měly kvést růže od Svatopluka Machara.

Obsah

1.
Podzimní povídka
2.
Dva listy
3.
Tři podobizny
4.
Marie Wiltová
5.
Bez ovoce
6.
Z vlaku
7.
List
8.
Otrokyně otroka
9.
Idyla
10.
Teta
11.
Červené střevíčky
12.
Umírání

Úryvek

“-Podzimní povídka
Podzimní povídka je prologem. Je to básníkovo rozloučení s mládím. Básník se oddává v podzimním odpoledni snění a hudba valčíku, jež k němu doléhá, u něho vyvolává tuto vzpomínku: V tanečním sále se sešel se svou bývalou tanečnicí, sedící mezi gardedámami. Připomenul jí bývalé chvíle, kdy spolu tančívali, a vyzval ji k tanci. Ale dáma, která ho nechávala v domnění, že je svobodná, mu teď nabídla s úsměvem, aby si zatančil s její dcerou. Tak básník poznal, že už má mládí za sebou.

-Dva listy
Dívka, jejíž milenec jí dopisem oznamuje, že se přijde ucházet o její ruku k jejímu otci, neví, jak má na to otce, který je mrzout a je zvyklý na ustálený pořádek, připravit. Otec při obědě vždycky čítá noviny. Dívka mu místo novin předloží dva listy: jeden, jímž se před pětadvaceti lety sám ucházel o nebožku matku, druhý, prvému velmi se podobající, list jejího vlastního ženicha. Otec je dojat a svolí. Ale pak si přece jenom vyžádá noviny.

-Tři podobizny
Sedmiletá Lili si hraje a bezstarostně žvatlá s družkou Bibi. Děti se nevědomky dotknou tragedie ženy (nějaký krejčí zabil ženu). To je první podobizna. Druhý obrázek: Mladičká krasavice Lili je okouzlena úspěchem z prvního plesu. Skromná Bibi se těší radosti své družky. Třetí je podobizna pětatřicetileté ženy: Lili odpovídá na dopis přítelkyně Bibi: je zdráva, má hodného muže i děti, ale život nesplnil její očekávání. V manželství jsou jen samé všednosti, při kterých žena pozvolna vadne.

-Marie Wiltová
Novinářská zpráva, že stárnoucí slavná operní hvězda skočila ze čtvrtého poschodí na dlažbu pro neopětovanou lásku k mladému muži, dává básníkovi podnět k další básni. Zpěvačku, jež zrušila všední manželství, aby se mohla věnovat umělecké dráze, neuspokojila sláva a vavříny. Když zatoužila po lásce, bylo již pozdě. Ani slavné ženy nenalézají tedy v životě štěstí.

-Bez ovoce
V parku sedí unuděné, zvadlé tři ženy: matka s dvěma neprovdanými dcerami. Básník je srovnává se zimou a dvěma jeseněmi."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49b8b3e3332a9.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Machar_Zde_by_mely_ruze.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse